ماژول های اصلی:

تفاوت حساب، سرنخ، فرصت و فرد

تبدیل سرنخ

 

فعالیت:

کامنت گذاشتن

نحوه ضمیمه کردن فایل

ارسال دعوت نامه در جلسه و تماس

 

تنظیمات:

نحوه تعریف نقش برای کاربران

نحوه تغییر دادن رمز عبور

اضافه کردن کاربر جدید

تنظیمات نوتیفیکیشن

فعال کردن سیستم پیامکی

داده ها :

نحوه گرفتن خروجی از اطلاعات وارد شده 

نحوه وارد کردن داده ها

گزارش های نرم افزار را کجا می توان دید؟

   نحوه ی جستجو

   حذف چندتا رکورد باهم

 

شخصی سازی:

تغییر دادن صنعت و زیر صنعت