اطلاعات از مهم ترین دارایی های هر شرکت هست. بنابراین بسیار مهم است که تعیین شود هر کس  به چه اطلاعاتی حق دسترسی دارد و تا چه حدی دسترسی دارد..

برای این منظور باید سطوح دسترسی برای افراد تعیین شود.

برای تعیین دسترسی باید گام های زیر طی شود:

ابتدا به قسمت مدیر سیستم می رویم

 

 

 

role management

 

سپس روی گزینه تنظیمات کاربران و امنیتی کلیک می کنیم.

 

role management2

 

مدیریت نقش ها را انتخاب می کنیم.

 

role management3

 

 

مطابق با شکل زیر با کلیلک بر روی آیکون آچار فرانسه “ایجاد نقش” را انتخاب می کنیم.

در اینجا فرض می کنیم که برای کارشناس فروش قرار است دسترسی تعیین کنیم. بنابراین نام نقش را ” کارشناس فروش” می گذاریم.

 

 

role management4

 

همانطور که در شکل زیر مشخص است برای تمام ماژول ها مانند حساب ، فاکتور، پیش فاکتور و… امکان ایجاد سطح دسترسی برای امکان دسترسی،حذف، ویرایش، گرفتن خروجی، وارد کردن، لیست و مشاهده وجود دارد. در ادامه هر کدام را توضیح می دهیم

دسترسی: نشان می دهد که کاربر حق دسترسی به ماژول را دارد یا خیر. برای دادن دسترسی از منویی که در شکل زیر مشخص است گزینه “فعال”، و برای گرفتن دسترسی گزینه “غیر فعال” را انتخاب می کنیم.  برای مثال کارشناس فروش ممکن است اجازه داشتن دسترسی به فاکتور ها را نداشته باشد. در این صورت حتی ماژول فاکتور را در سیستم خود نمی بیند.

role management5

 

امکان حذف مشخص می کند که آیا کاربر امکان حذف رکورد دارد یا خیر و اگر دارد تا چه سطحی میتواند حذف کند. اگر حق حذف ندارد “هیچ کدام” را انتخاب می کنیم. اگر فقط رکوردهایی که خودش مسئول است را می تواند حذف کند “خود”، اگر برای همه را می تواند حذف کند “همه” و اگر برای هم گروهیان خود را می تواند حذف کند گزینه “گروه” را اتخاب می کنیم.

در اینجا فرض شده است که کارشناس فروش حق حذف هیچ حسابی را ندارد.

 

role management6

 

 

حق ویرایش هم مانند امکان حذفی که در قبل توضیح داده شد در سطوح همه، گروه، خود و هیچکدام تعریف می شود. در اینجا فرض شده است که کارشناس فروش فقط حساب های خود را میتواند ویرایش کند.

role management7

 

 

در ادامه نیز همانطور که در شکل زیر مشخص است دسترسی ها تعریف شده است. فقط لازم است توضیح راجع به “لیست” و “مشاهده” داده شود.

لیست” نشان می دهد که امکان دیدن حساب ها به صورت”   listview یعنی نمایش به صورت لیست کلی وجود دارد اما امکان دیدن جزئیات اطلاعات مربوط به آن حساب وجود ندارد.

اما “مشاهده” در حقیقت همان detailview  هست که امکان دیدن جزئیات آن حساب وجود دارد.

در اینجا برای کارشناس فروش تعریف شده است که امکان دیدن حساب های همه در حالت لیست وجود دارد اما فقط می تواند جزئیات مربوط به حساب خودش را ببیند.

role management8