جلسات

برای ورود به صفحه اصلی جلسات نشانگر ماوس را بر روی گزینه “تقویم” نوار بالای نرم افزار (نوار ماژول ها) برده و سپس روی گزینه “جلسات” کلیک کنید.

 

meeting1

تنظیم جلسه

برای برنامه ریزی جلسه دو روش را به شما نشان می دهیم. شاید راه دوم برای برنامه ریزی جلسه کمی سریعتر باشد.

راه اول: شما با استفاده از منوی بالای صفحه می توانید یک جلسه جدید را برنامه ریزی کنید.

نشانگر ماوس را بر روی گزینه “تقویم” نوار بالای نرم افزار (نوار ماژول ها) برده و سپس روی گزینه “برنامه ریزی جلسات” کلیک کنید.

 

meeting2

 

در فرم مربوط به تنظیم جلسه فیلدهای زیر را مشاهده خواهید کرد:

meeting3

وضعیت: در این قسمت مشخص می کنید که آیا جلسه در مرحله برنامه ریزی است و یا انجام شده و …..

یادآوری در نرم افزار: با فعال سازی این گزینه، می توانید مشخص کنید که نرم افزار چه مدت زمان قبل از زمان تعیین شده برای برگزاری جلسه به شما و دیگر مدعوین یادآوری کند.

 

مرتبط با: در این قسمت مشخص می کنید که جلسه ای که قرار است تنظیم کنید مرتبط با کدام ماژول ( سرنخ، حساب، فرصت و…) است.  سپس رکورد مورد نظر را انتخاب می کنید.

 

meeting8

اضافه کردن مدعوین:

در این قسمت می توانید دیگر همکاران خود و شخصی که قرار است با او جلسه داشته باشید را دعوت کنید. برای این منظور:

  1. نام شخص مورد نظر خود را وارد کنید.
  2. روی گزینه جستجو کلیک کنید. از جستجوی انجام شده نام و نام خانوادگی شخص مورد نظر را انتخاب کنید.
  3. مشاهده خواهید کرد که نام شخص مورد نظر در لیست قرار گرفته است.
  • توجه کنید که در صورتی که روی گزینه ” ارسال دعوتنامه” کلیک کنید، Sarv CRMبه صورت خودکار برای شخص مورد نظر اطلاعات مربوط به جلسه، مانند تاریخ ساعت و مدت زمان آن را ایمیل خواهد کرد. اگر نمیخواهید شخص مورد نظرتان ایمیل دریافت کند، کافی است پس از دعوت کردن او روی گزینه “ذخیره” کلیک کنید.

meeting4

راه دوم: شما با استفاده از زیر پنل ها می توانید یک جلسه جدید را زیر حساب، فرصت ، سرنخ و…به سادگی برنامه ریزی کنید. برای این کار تنها لازم است زیر پنل مربوط به فعالیت ها را در انتهای صفحه ی مربوط به ماژو مورد نظر بازکرده و برنامه ریزی جلسه را انتخاب کنید. صفحه ای به شما نشان داده خواهد شد که می توانید اطلاعات جلسه خود را در آن وارد کنید و سپس آن را ذخیره کنید.

نکته: فرق این روش با روش قبلی این است که در این حالت قسمت “مرتبط با” اتوماتیک پر می شود و لازم نیست مانند حالت قبل به طور دستی انتخاب کنید.

بستن جلسه

شما می توانید در صورتی که جلسه برگزار شده است، دکمه ضریدر را انتخاب کرده و جلسه خود را ببندید.

meeting5

 

در این روش صفحه ای در مقابل شما نشان داده می شود که وضعیت جلسه شما را به صورت خودکار به برگزار شده تغییر می دهد و امکان نوشتن توضیحات جلسه به شما داده می شود. در این مرحله با انتخاب دکمه ذخیره جلسه شما بسته می شود.

meeting6