پروفایل شخصی یا ” حساب کاربری” جایی است که تنظیمات مربوط به اطلاعات خود مانند نام کاربری، رمز عبور، ایمیل و تمام چیزهایی که مربوط به پروفایل شماست را میتوان ایجاد کرد.

برای این کار به قسمت “حساب کاربری من “می رویم.

 

my account

 

سپس گزینه ویرایش را می زنیم.

 

my account1

 

درقسمت تنظیمات اولیه می توانیم مواردی مانند نام کاربری(1)، نام خانوادگی(2)، عکس کاربر (3)، رمز عبور(4) و ایمیل (5)را تعریف کنیم.

توجه شود که ایمیل جهت دریافت نوتیفیکیشن ها و همچنین گزارش روزانه است که از سمت نرم افزار فرستاده می شود.

 

my account1

 

در قسمت اطلاعات کاربر هم موبایل جهت دریافت پیامک یاداوری از نرم افزار تعریف می شود.

my account3

 

 

 

در قسمت ویرایش تب ها می توانیم نمایش یا عدم نمایش تب ها و حتی ترتیب نمایش آن ها را تنظیم کنیم.

my account4

 

در قسمت تنظیمات محلی نیز میتوان قالب نمایش تاریخ(1)، واحد پول (2)، قالب نمایش زمان(3) ، تعداد رقم اعشار واحد پول(4) و منطقه زمانی(5) را تعریف کرد.

my account5