همانطور که میدانید در قسمت سرنخ و حساب امکان تعریف کردن صنعت و زیر صنعت وجود دارد. به این منظور که بتوانید مشتریان خود را بر اساس حوزه فعالیتشان دسته بندی کنید. از آن جایی که هر شرکت دسته بندی خاصی برای مشتریانش دارد لازم است  منوی دیفالت صنعت و زیر صنعت تغییر پیدا کند. برای این کار باید مراحل زیر طی شود:

در ابتدا به قسمت مدیر سیستم می رویم.

 

industry

 

سپس گزینه شخصی سازی را اننخاب می کنیم.

 

industry

 

 

بر روی گزینه تنظیمات صنایع کلیک میکنیم.

 

industry2

 

با کلیلک روی آیکون آچار فرانسه در قسمتی که در شکل نشان داده شده است، گزینه ایجاد صنعت را می زنیم.

 

industry3

 

سپس نام صنعت را وارد می کنیم و گزینه ذخیره را انتخاب میکنیم و به این ترتیب صنعت های مورد نظر را ایجاد می کنیم.

حال باید زیر صنعت ها را مشخص کنیم. به این مفهوم که هر صنعت ممکن است چندین زیر شاخه داشته باشد. به عنوان مثال صنعت غذایی شامل زیر صنعت هایی مثل گوشتی، لبنی و… می تواند تعریف شود.

industry4

 

برای تعریف کردن زیر صنعت لازم است مطابق شکل روی آیکون آچار فرانسه و سپس روی گزینه ایجاد زیر صنعت کلیک می کنیم.

industry5

 

مطابق با مراحل زیر ابتدا زیر صنعت را تعریف می کنیم، سپس لازم است صنعت مربوطه را به آن وصل کنیم و مشخص کنیم به طور مثال زیر صنعت گوشتی زیر مجموعه صنعت غذایی تعریف شده است.به این ترتیب زیر صنعت ها را نیز تعریف می کنیم.

 

industry6