تاییدیه (Approval)

موقعیت‌های بسیاری دریک سازمان وجود دارد که فرآیند‌های کاری و روندهایی که کارشناسان موارد زیادی پیش می‌آید تا شما به عنوان مدیر مجموعه باید کاری که کارشناسان انجام می‌دهند (مانند صدور پیش فاکتور و یا فاکتور) را تایید نمایید تا با نظارت شما روند‌های کاری ادامه یابد. ماژول Approval (تاییدیه ها) در نرم افزار SarvCRM این امکان را برای سازمان شما فراهم می کند تا روندهای مختلف تایید را در فرآیندهای سازمانی به وجود آورید.

تاییدیه‌ها امکانات زیر را در اختیار شما قرار می‌دهند

  • تمامی پیش فاکتورها و فاکتورهایی که صادر می‌شود و یا تعدادی از آن‌ها (که شرایط اش را باید در سیستم تعریف نمایید) می‌توانند پس از تایید مدیران مجموعه در اختیار مشتریان قرار گیرند.
  • روال‌های مختلف دریافت تاییدیه مانند تایید چند نفر به ترتیب و یا تعریف یکی از میان چند نفر را می‌توانید در سازمان خود به اجرا در بیاورید.
  • می‌توانید بر اساس فرآیندهای داخلی خود اجازه ویرایش موارد تایید شده، را پس از تایید مدیران از کاربران سیستم بگیرید.
  • کاربر این تا پیش از تایید شما نمی‌توانند خروجی پیش فاکتور و یا فاکتورهای صادر شده را برای مشتریان ارسال نمایند.
  • از طریق نوتیفیکیشن‌های SarvCRM می‌توانید به راحتی از مواردی که باید تایید شوند مطلع شده و نیز تایید و عدم تایید خود را نیز به اطلاع کاربر مربوطه آن برسانید.
  • زمانی که بیرون از مجموعه خود هستید نیز می‌توانید فرآیندهای حیاتی مجموعه را کنترل نمایید.
تاییدیه در نرم افزار CRM