API

ایجاد یکپارچگی و ارتباط میان نرم افزارهای مختلف در سازمان‌ها، امروزه یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌هایی است که کاربران نرم افزار CRM به آن نیاز دارند.

با توجه به این نیازمندی، ما تلاش کرده‌ایم مجموعه‌ی کاملی از API را ایجاد و مستندسازی کرده و آن را در لینک زیر در اختیار سازمان‌هایی که قصد دارند نرم افزار SarvCRM را با وب سایت خود و یا سایر نرم افزارهای سازمانی یکپارچه کنند؛ قرار داده‌ایم .