Sarv Event

با شرکت در وبینار چه چیزهایی دریافت خواهیم کرد؟

فروش بسیاری از کسب‌و‌کارهای کشور در پروژه‌ها معنی پیدا می‌کند
مانند پروژه‌های ساختمانی یا صنعتی که در این رویداد به بررسی چالش‌های
این سازمان‌ها می‌پردازیم و راهکار اختصاصی آن را بررسی می‌کنیم.

 • ارائه دهندگان
  دکتر مجید مجیدی؛ مدرس بازاریابی و فروش
  دکتر حسام شفیع؛ عضو هیئت مدیره سرونو
 • زمان برگزاری
  سه‌شنبه 1400/10/12 ساعت 14:00تا 16:00
 • در مورد این وبینار پرسشی دارید؟
  با ما تماس بگیرید
  ۰۲۱۸۳۳۸۲۲۰۰

  یا به ما ایمیل بزنید
  info@sarvcrm.com