ویدیوها

1 - آشنایی با حساب ها، افراد و فرصت ها

محتوای ویدیو:
– معرفی ماژول های حساب، افراد و فرصت ها
– نحوه ی ایجاد حساب، افراد و فرصت ها

2 - مدیریت فروش در دست

محتوای ویدیو:
– معرفی امکان “فروش در دست” برای مدیریت بهتر و دقیق تر فروش ها

3 - مدیریت فعالیت ها

محتوای ویدیو:
– نحوه تعریف تماس ها، جلسات، وظایف و یادداشت ها
– بررسی گزارش فعالیت ها

4 - گزارش ها

محتوای ویدیو:
– گزارش های نموداری در کارتابل
– گزارش های عمومی نرم افزار
– گزارش های پیشرفته

5 - مدیریت کارتابل

محتوای ویدیو:
– آشنایی با امکانات قابل استفاده در کارتابل
– نحوه ی چیدمان کارتابل هر کاربر

6 - ثبت پیش فاکتورها و فاکتورها

محتوای ویدیو:
– نحوه ایجاد محصول
– نحوه ایجاد پیش فاکتور
– تبدیل پیش فاکتور به فاکتور

7 - آشنایی با سرنخ ها

محتوای ویدیو:
– آشنایی با مفهوم سرنخ فروش
– مدیریت سرنخ های فروش در نرم افزار CRM

8 - مدیریت لیست

محتوای ویدیو:
– آشنایی با امکانات لیست ها
– تنظیم لیست ها برای دستیابی راحت تر به اطلاعات مشتریان

9 - مدیریت کاربران و سطوح دسترسی

محتوای ویدیو:
– نحوه ی تعریف کاربران جدید در نرم افزار CRM
– ارسال اطلاعات ورود به نرم افزار به هر کاربر
– تعریف نقش و میزان دسترسی هر کاربر به اطلاعات نرم افزار

10 - وارد کردن داده ها و گرفتن فایل خروجی

محتوای ویدیو:
– نحوه ی ایحاد قالب اکسل اطلاعات
– نحوه ی ورود اطلاعات از اکسل به نرم افزار CRM
– نحوه ی دریافت خروجی اکسل از لیست اطلاعات نرم افزار

11 - مدیریت پرداخت ها

محتوای ویدیو:
– ثبت پرداخت های مشتریان
– اتصال پرداخت ها با فاکتورهای مشتریان

12 - دموی SarvCRM

محتوای ویدیو:
– SarvCRM در یک نگاه
– روند مدیریت روزانه ی اطلاعات نرم افزار
– دریافت گزارشات روزانه و تحلیلی

13 - دموی مدیریت فعالیت های تیم و کارتابل

محتوای ویدیو:
– آشنایی با نحوه مدیریت تیم
– آشنایی با امکانات کارتابل SarvCRM

14 - دموی گزارش های مدیریتی

محتوای ویدیو:
– آشنایی با گزارش های مدیریتی SarvCRM

15 - ایجاد فیلدهای اختصاصی

محتوای ویدیو:
– آشنایی با نحوه ایجاد فیلدهای اختصاصی
– قرار دادن فیلدهای اختصاصی در ماژول های مختلف

16 - وبینار معرفی SarvCRM

محتوای ویدیو:
– وبینار معرفی SarvCRM در تاریخ 24 آذرماه 99

30 روز استفاده رایگان از Sarv CRM

شما می توانید در یک دوره 30 روزه بصورت واقعی از SarvCRM استفاده نموده و میزان پاسخگویی آن به نیازهای خود را مورد ارزیابی قرار دهید. این دوره به شما کمک می کند سیستمی متناسب با نیازهای خود را انتخاب نمایید.