ویدیو ها

۱ – آشنایی با حساب‌ها، افراد و فرصت‌ها

محتوای ویدیو:
– معرفی ماژول‌های حساب، افراد و فرصت‌ها
– نحوه‌ی ایجاد حساب، افراد و فرصت‌ها

۲ – مدیریت فروش در‌ دست

محتوای ویدیو:
– معرفی امکان “فروش در دست” برای مدیریت بهتر و دقیق‌تر فروش‌ها

۳ – مدیریت فعالیت‌ها

محتوای ویدیو:
– نحوه تعریف تماس‌ها، جلسات، وظایف و یادداشت‌ها
– بررسی گزارش فعالیت‌ها

۴ – گزارش‌ها

محتوای ویدیو:
– گزارش‌های نموداری در کارتابل
– گزارش‌های عمومی نرم افزار
– گزارش‌های پیشرفته

۵ – مدیریت کارتابل

محتوای ویدیو:
– آشنایی با امکانات قابل استفاده در کارتابل
– نحوه ی چیدمان کارتابل هر کاربر

۶ – ثبت پیش‌فاکتور‌ها و فاکتور‌ها

محتوای ویدیو:
– نحوه ایجاد محصول
– نحوه ایجاد پیش‌فاکتور
– تبدیل پیش‌فاکتور به فاکتور

۷ – آشنایی با سرنخ‌ها

محتوای ویدیو:
– آشنایی با مفهوم سرنخ فروش
– مدیریت سرنخ‌های فروش در نرم افزار CRM

۸ – مدیریت لیست

محتوای ویدیو:
– آشنایی با امکانات لیست‌ها
– تنظیم لیست‌ها برای دستیابی راحت‌تر به اطلاعات مشتریان

۹ – مدیریت کاربران و سطوح دسترسی

محتوای ویدیو:
– نحوه‌ی تعریف کاربران جدید در نرم افزار CRM
– ارسال اطلاعات ورود به نرم افزار به هر کاربر
– تعریف نقش و میزان دسترسی هر کاربر به اطلاعات نرم افزار

۱۰ – وارد کردن داده‌ها و گرفتن فایل خروجی

محتوای ویدیو:
– نحوه‌ی ایجاد قالب اکسل اطلاعات
– نحوه‌ی ورود اطلاعات از اکسل به نرم افزار CRM
– نحوه‌ی دریافت خروجی اکسل از لیست اطلاعات نرم افزار

۱۱ – مدیریت پرداخت‌ها

محتوای ویدیو:
– ثبت پرداخت‌های مشتریان
– اتصال پرداخت‌ها با فاکتور‌های مشتریان

۱۲ – ایجاد فیلدهای اختصاصی

محتوای ویدیو:
– آشنایی با نحوه ایجاد فیلد‌های اختصاصی
– قرار دادن فیلد‌های اختصاصی در ماژول‌های مختلف

۱۳- نظرسنجی

محتوای ویدیو:
-ساخت سوالات نظرسنجی
-ارسال سوالات نظرسنجی
-نحوه قرارگیری پاسخ نظرسنجی در نرم‌افزار
-بررسی گزارش نظرسنجی

۱۴ – دموی SarvCRM

محتوای ویدیو:
– SarvCRM در یک نگاه
– روند مدیریت روزانه‌ی اطلاعات نرم افزار
– دریافت گزارشات روزانه و تحلیلی

۱۵ – دموی مدیریت فعالیت‌های تیم و کارتابل

محتوای ویدیو:
– آشنایی با نحوه مدیریت تیم
– آشنایی با امکانات کارتابل SarvCRM

۱۶ – دموی گزارش‌های مدیریتی

محتوای ویدیو:
– آشنایی با گزارش‌های مدیریتی SarvCRM

۱۷ – امکانات جدید پکیج پایه


محتوای ویدیو:
-آشنایی با محصولات، پیشفاکتور و فاکتور
-آشنایی با گزارش‌ پیگیری فروش
-آشنایی با گزارش پیگیری سرنخ‌ها

۱۸ – وبینار معرفی SarvCRM

محتوای ویدیو:
– وبینار معرفی SarvCRM در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۹


۳۰ روز استفاده رایگان از Sarv CRM

شما می‌توانید در یک دوره ۳۰ روزه به صورت واقعی از SarvCRM استفاده نموده و میزان پاسخگویی آن به نیاز‌های خود را مورد ارزیابی قرار دهید. این دوره به شما کمک می‌کند سیستمی متناسب با نیاز‌های خود را انتخاب نمایید.