ویدیوهای دموی نرم‌ افزار

۱ – دموی SarvCRM

محتوای ویدیو:
– SarvCRM در یک نگاه
– روند مدیریت روزانه‌ی اطلاعات نرم افزار
– دریافت گزارشات روزانه و تحلیلی

۲ – دموی گزارش‌های مدیریتی

محتوای ویدیو:
– آشنایی با گزارش‌های مدیریتی SarvCRM

۳ – دموی مدیریت فعالیت‌های تیم و کارتابل

محتوای ویدیو:
– آشنایی با نحوه مدیریت تیم
– آشنایی با امکانات کارتابل SarvCRM

۴ – آشنایی با گزارش‌های پیش‌فرض فرصت‌ها

محتوای ویدیو:
– آشنایی با کانبان فرصت‌ها
– آشنایی با گزارش فرصت‌های باز

۵ – دموی برخی از گزارش‌های پیش‌فرض

محتوای ویدیو:
– نمونه استفاده از گزارش نقشه‌ها
– نمونه استفاده از روند کاربر
– نمونه استفاده از گزارش سلامت فروش

۶ – برخی از امکانات پکیج پایه

محتوای ویدیو:
– آشنایی با محصولات، پیشفاکتور و فاکتور
– آشنایی با گزارش‌ پیگیری فروش
– آشنایی با گزارش پیگیری سرنخ‌هاویدیوهای آموزش نرم‌ افزار

۱ – آشنایی با مفاهیم پایه نرم افزار

محتوای ویدیو:
– معرفی با ماژول‌های پایه نرم‌افزار، سرنخ‌ها، حساب‌ها، افراد و فرصت‌ها

۲ – آشنایی با حساب‌ها، افراد و فرصت‌ها

محتوای ویدیو:
– معرفی ماژول‌های حساب، افراد و فرصت‌ها
– نحوه‌ی ایجاد حساب، افراد و فرصت‌ها

۳ – مدیریت فروش در‌ دست

محتوای ویدیو:
– معرفی امکان “فروش در دست” برای مدیریت بهتر و دقیق‌تر فروش‌ها

۴ – مدیریت فعالیت‌ها

محتوای ویدیو:
– نحوه تعریف تماس‌ها، جلسات، وظایف و یادداشت‌ها
– بررسی گزارش فعالیت‌ها

۵ – گزارش‌ها

محتوای ویدیو:
– گزارش‌های نموداری در کارتابل
– گزارش‌های عمومی نرم افزار
– گزارش‌های پیشرفته

۶ – مدیریت کارتابل

محتوای ویدیو:
– آشنایی با امکانات قابل استفاده در کارتابل
– نحوه ی چیدمان کارتابل هر کاربر

۷ – آشنایی با سرنخ‌ها

محتوای ویدیو:
– آشنایی با مفهوم سرنخ فروش
– مدیریت سرنخ‌های فروش در نرم افزار CRM

۸ – مدیریت لیست

محتوای ویدیو:
– آشنایی با امکانات لیست‌ها
– تنظیم لیست‌ها برای دستیابی راحت‌تر به اطلاعات مشتریان

۹ – مدیریت کاربران و سطوح دسترسی

محتوای ویدیو:
– نحوه‌ی تعریف کاربران جدید در نرم افزار CRM
– ارسال اطلاعات ورود به نرم افزار به هر کاربر
– تعریف نقش و میزان دسترسی هر کاربر به اطلاعات نرم افزار

۱۰ – وارد کردن داده‌ها و گرفتن فایل خروجی

محتوای ویدیو:
– نحوه‌ی ایجاد قالب اکسل اطلاعات
– نحوه‌ی ورود اطلاعات از اکسل به نرم افزار CRM
– نحوه‌ی دریافت خروجی اکسل از لیست اطلاعات نرم افزار

۱۱ – مدیریت پرداخت‌ها

محتوای ویدیو:
– ثبت پرداخت‌های مشتریان
– اتصال پرداخت‌ها با فاکتور‌های مشتریان

۱۲ – ایجاد فیلدهای اختصاصی

محتوای ویدیو:
– آشنایی با نحوه ایجاد فیلد‌های اختصاصی
– قرار دادن فیلد‌های اختصاصی در ماژول‌های مختلف

۱۳ – ثبت پیش‌فاکتور‌ها و فاکتور‌ها

محتوای ویدیو:
– نحوه ایجاد محصول
– نحوه ایجاد پیش‌فاکتور
– تبدیل پیش‌فاکتور به فاکتور

۱۴ – آشنایی با ماژول پروژه

محتوای ویدیو:
– آشنایی با نقشه‌‌ها در پروژه
– آشنایی با شرکت‌کنندگان در پروژه
– آشنایی با دید یکپارچه از هر پروژه

۱۵ – نظرسنجی

محتوای ویدیو:
_ساخت سوالات نظرسنجی
_ارسال سوالات نظرسنجی
_نحوه قرارگیری پاسخ نظرسنجی در نرم‌افزار
_بررسی گزارش نظرسنجی


ویدیوهای رویداد

۱- وبینار معرفی SarvCRM

محتوای ویدیو:
وبینار معرفی SarvCRM در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۹

۲- چالش‌ها و راهکارهای بازاریابی و فروش‌ پروژه‌ محور

محتوای ویدیو:
– رویداد آنلاین چالش ها و راهکارهای بازاریابی و فروش پروژه محور۳۰ روز استفاده رایگان از SarvCRM

شما می‌توانید در یک دوره ۳۰ روزه به صورت واقعی از SarvCRM استفاده نموده و میزان پاسخگویی آن به نیاز‌های خود را مورد ارزیابی قرار دهید. این دوره به شما کمک می‌کند سیستمی متناسب با نیاز‌های خود را انتخاب نمایید.