ویدیوها

آشنایی با حساب ها، افراد و فرصت ها

محتوای ویدیو:
– معرفی ماژول های حساب، افراد و فرصت ها
– نحوه ی ایجاد حساب، افراد و فرصت ها

راهنمای آغاز کار با Sarv CRM

محتوای ویدیو:
– تعریف مفاهیم ارتباط با مشتری در نرم افزار CRM
– نحوه ی شروع به استفاده از نرم افزار CRM

دموی Sarv CRM

محتوای ویدیو:
– SarvCRM در یک نگاه
– روند مدیریت روزانه ی اطلاعات نرم افزار
– دریافت گزارشات روزانه و تحلیلی
– ثبت ارتباط با مشتریان و دیگر کاربران

مدیریت کاربران و سطوح دسترسی

محتوای ویدیو:
– نحوه ی تعریف کاربران جدید در نرم افزار CRM
– ارسال اطلاعات ورود به نرم افزار به هر کاربر
– تعریف نقش و میزان دسترسی هر کاربر به اطلاعات نرم افزار

مدیریت کارتابل و لیست ها

محتوای ویدیو:
– نحوه ی چیدمان کارتابل
– مدیریت چینش لیست ها
– انواع جستجو در لیست ها

مدیریت فروش در دست

محتوای ویدیو:
– معرفی امکان “فروش در دست” برای مدیریت بهتر و دقیق تر فروش ها

گزارش ها

محتوای ویدیو:
– گزارش های نموداری در کارتابل
– گزارش های عمومی نرم افزار
– گزارش های پیشرفته

مدیریت پرداخت ها

محتوای ویدیو:
– ثبت پرداخت های مشتریان
– اتصال پرداخت ها با فاکتورهای مشتریان

وارد کردن داده ها و گرفتن فایل خروجی

محتوای ویدیو:
– نحوه ی ایحاد قالب اکسل اطلاعات
– نحوه ی ورود اطلاعات از اکسل به نرم افزار CRM
– نحوه ی دریافت خروجی اکسل از لیست اطلاعات نرم افزار

30 روز استفاده رایگان از Sarv CRM

شما می توانید در یک دوره 30 روزه بصورت واقعی از SarvCRM استفاده نموده و میزان پاسخگویی آن به نیازهای خود را مورد ارزیابی قرار دهید. این دوره به شما کمک می کند سیستمی متناسب با نیازهای خود را انتخاب نمایید.