نظرات(کامنت ها)

در اغلب نرم افزارهای CRM می توان کاری را به فردی اختصاص داد و زمان انجام آن را مشخص کرد. اما در بسیاری از موارد مدیران یا همکاران نیاز دارند راجع به یک فروش یا یک کار تعریف شده سوالی از یک‌دیگر بپرسند و یا نظر خود را درباره آن بیان کنند.
درست مانند زمانی که ما در فیسبوک راجع به پست یکی از دوستانمان نظر قرار می‌دهیم.