تایم شیت (Time sheet)

شاید برای خیلی از مدیران این سوال وجود داشته باشد که وقت هر کارشناس فروش در طول روز یا هفته صرف چه کاری می‌شود؟ یا این‌ که برای هر فروش موفق، کارشناس فروش چقدر وقت گذاشته است؟ و خیلی سوال‌های دیگر.

ماژول تایم شیت در SarvCRM کمک می‌کند تا هر زمانی را که کارشناس در سازمان برای مشتری در حوزه‌های مختلف اعم از فروش، خدمات پس از فروش و یا پروژه وقت می‌گذارد، ثبت گردد تا از این طریق بتوان گزارش‌های مختلفی اعم از هزینه سربار هر نفر، کارمزد هر نفر، بهای تمام شده هر پروژه و… را دریافت کرد.