Partner List

مفتخریم که بهترین‌ها را گرد هم آورده‌ایم

معرفی نمایندگان نرم افزار SarvCRM

نمایندگان SarvCRM همواره نقش بسزایی در شناسایی نیازمندی‌های مشتریان و پیاده‌سازی راهکارهای متناسب با آن را دارند؛ همچنین با توجه به تجربه چندین ساله از ارتباط گسترده با کسب‌و‌کارها در شبکه همکاران سیستم؛ نگاه عمیق آنان در ارزش‌آفرینی هر چه بیشتر راهکارها کمک‌کننده است.
شما در این صفحه می‌توانید با نمایندگان SarvCRM را به ترتیب حروف الفبا آشنا شوید و بر اساس اطلاعات در هر ستون مرتب‌سازی را انجام داده و بهترین نماینده را برای خود انتخاب کنید.

نام شرکتنام مدیر عاملاطلاعات بیشترنوع شرکت/شریک تجاریاستان/شهر
بهساز فرآیندمیثم حسین زادهلینکشرکت های تحت لیسانس همکاران سیستمتهران
مدیریت هوشمند تجاری ارنامحمد حسن پورقاضیانلینکشرکت های تحت لیسانس همکاران سیستمتهران
مشاوران راهکار مدیریت همکارانشاپور فتنلینکشرکت های تحت لیسانس همکاران سیستمتهران
نوآوران به اندیش آرتین سیستمسید حسن موسویلینکشرکت های تحت لیسانس همکاران سیستمتهران
مانا اندیشان بهین سیستممحمد غروبیلینکشرکت های تحت لیسانس همکاران سیستمتهران
همکاران سامانه راهبر صنایعهمایون بوذریلینکشرکت های تحت لیسانس همکاران سیستمتهران
حامی سیستم همکارانحسین قاسمیلینکشرکت های تحت لیسانس همکاران سیستمتهران
پیشگامان توسعه سیستم یارامهدی ترابیلینکشرکت های تحت لیسانس همکاران سیستمتهران
نام شرکتنام مدیر عاملاطلاعات بیشترنوع شرکت/شریک تجاریاستان/شهر
هم پیمان هرمزگانمیثم زاهدیلینکشرکت های هم پیمان همکاران سیستمهرمزگان
نام شرکتنام مدیر عاملاطلاعات بیشترنوع شرکت/شریک تجاریاستان/شهر
سبحان سیستم سپیدار پارسسید روح الله داورپناهلینکنماینده سپیدار سیستم آسیاشیراز
نام شرکتنام مدیر عاملاطلاعات بیشترنوع شرکت/شریک تجاریاستان/شهر
سپهر هوش افزار آرنیکا حامد گلکارلینکنماینده سپیدار سیستم آسیاقم