دفتر

تماس با ما

تلفن

تلفن: 1585- 2201-021
فکس: 5036- 4269-021

نشانی

تهران، بلوار آفریقا، خیابان گلگشت، پلاک 8
کدپستی17489-19157

وبسایت

info@sarvcrm.com
روابط عمومی: pr@sarvcrm.com
بخش فروش: sales@sarvcrm.com
امور نمایندگان: reseller@sarvcrm.com