دفتر

تماس با ما

تلفن

021-8338-2200

نشانی

تهران، بلوار آفریقا، خیابان گلگشت، پلاک 8
کدپستی17489-19157

ایمیل

info@sarvcrm.com
روابط عمومی: pr@sarvcrm.com
بخش فروش: sales@sarvcrm.com
امور نمایندگان: reseller@sarvcrm.com