یکپارچگی با Map

یکی از جدیدترین قابلیت‌هایی که در نرم افزار‌های CRM می‌توانید پیدا کنید، قابلیت سینک شدن نرم افزار CRM با MAP است.
شما از طریق این قابلیت می‌توانید در نقشه حساب‌ها را با فیلترهایی اعم از روند فروش، مرحله فروش، شهر و … که مشخص و مشاهده کنید.

مشتریان بر روی نقشه