گزارش های مدیریتی

مدیران با استفاده از گزارش‌های مدیریتی می‌توانند به راحتی و با سرعت از وضعیت کلان کسب و کار مطلع شده و تصمیمات مهم‌تری اتخاذ نمایند. برخی از گزارش‌های مدیریتی SarvCRM به شرح زیر هستند:
عملکرد فروش، روند فرصت، روند فاکتورها، مقایسه فاکتورها، برترین‌ها، روند اهداف کاربران، استفاده از نرم افزار و …

گزارش عملکرد فروش

در این گزارش تصویری کلی از خروجی‌های مرتبط با فرآیند‌های فروش شرکت در یک بازه زمانی مشخص ارائه می‌شود. آن‌چه در این گزارش مشاهده می‌نمایید:

– تعداد و مبلغ فروش‌هایی که شروع شده‌اند، فروش‌هایی که با موفقیت به پایان رسیده اند و فروش‌هایی که از دست رفته اند.

– عملکرد هر کاربر در ایجاد فروش جدید، به موفقیت رساندن فروش‌ها و از دست رفتن فروش‌ها

گزارش روند فرصت

گزارش روند فرصت

این گزارش امکان مقایسه روند فرصت‌های فروش را برای شما فراهم می‌کند تا بتوانید تحلیل دقیق‌تری از تغییرات روند فروش کسب و کار در بازه‌های زمانی داشته باشید.

همچنین این گزارش سهم هر کاربر را در فرصت‌های جدید، موفق و ناموفق را نیز به صورت نمودار دایره‌ایی ارائه می‌کند.

گزارش روند فاکتور

گزارش روند فاکتور

هدف این گزارش نمایش میزان واقعی فاکتور‌های صادر شده بر اساس پارامترهای متفاوتی مانند: محصولات، مشتریان، کاربران و… و مقایسه آن‌ها در سال جاری و سال پیش از آن می‌باشد. با استفاده از این گزارش شما می‌توانید بدانید در هر ماه و یا هر فصل نسبت به سال قبل چه میزان بیشتر و یا کمتر برای هر مشتری یا روی هر محصول فاکتور صادر نموده‌اید.

گزارش مقایسه فاکتور

گزارش مقایسه فاکتور

در این گزارش شما می‌توانید هر بازه زمانی از سال جاری را با همان بازه زمانی در سال قبل خود از حیث میزان صدور فاکتور برای مشتریان و یا محصولات مد نظر خود مقایسه نمایید. این گزارش اطلاعات زیر را به شما نشان خواهد داد:

– اختلاف مقداری (تعداد محصولات) و مبلغی فاکتور‌های ایجاد شده به تفکیک هر مشتری

– سیر نزولی و یا صعودی بودن صدور فاکتورها در قیاس با سال گذشته

گزارش روند اهداف کاربر

گزارش روند اهداف کاربران

مدیران در مقاطع زمانی مختلف اهداف متفاوتی را برای کارکنان مجموعه خود تعریف می‌کنند، اهدافی مانند تعداد و یا مبلغ فروش در هر ماه، تعداد مشتریان جدید جذب شده و … در این گزارش شما می‌توانید عملکرد هر کاربر در اهدافی که برای وی مشخص نموده‌اید را مشاهده نمایید و دید بهتری از عملکرد آن کاربر به دست آورید.

گزارش‌های برترین‌ها، روند کاربر و استفاده از نرم افزار

گزارش برترین ها

دغدغه مدیران مجموعه جاری سازی استفاده از ابزار در مجموعه خود می‌باشد. این سه گزارش به شما کمک خواهد کرد تا به راحتی بتوانید میزان استفاده کاربران از ابزار را مشاهده و تحلیل نمایید، با دوره های پیشین مقایسه نمایید و مطلع شوید که نرم افزار تا چه میزان در مجموعه شما استفاده می‌شود.

پس از جاری شدن ابزار در مجموعه شما نیز این گزارش‌ها می‌توانند جنبه ای از عملکرد کاربران در مجموعه را نمایش دهند.