گزارش ساز

با وجود گزارشات معمولی که در نرم افزار‌های CRM وجود دارد، بسیاری از مدیران نیاز به گزارشاتی خاص متناسب با کسب و کار خود دارند.

با توجه به این نیاز این امکان در SarCRM فراهم شده است که مدیران بتواند گزارشات خاص مورد نیاز خود را به صورت نمودارهای گوناگون و یا جدول در بخش گزارشات پیشرفته نرم افزار CRM دریافت کنند.
برای مثال گزارش وضعیت فرصت های هر کاربر به تفکیک تاریخ فروش در زیر نمایش داده شده است.