فروش در دست

قسمت فروش در درست همان‌گونه که نام آن مشخص است در یک تصویر وضعیت فروش‌های در جریان و جاری را به ما نمایش می‌دهد. نکته قابل توجه اینجاست که در این تصویر از فروش تنها به این‌که با مشتری در مرحله آشنایی اولیه یا ارسال پیش‌فاکتور هستیم اکتفا نکرده و فروش‌ها را بر اساس فعالیت بعدی که برای آن برنامه ریزی کرده‌ایم نیز با رنگ‌های سبز، قرمز، زرد و خاکستری مرتب می‌کند.

با کلیک بر روی هر کدام از رنگ ها اطلاعات تکمیلی فروش و فعالیت‌های آینده آن را می توانیم مشاهده کنیم.

قرمز یعنی این فروش کار عقب افتاده دارد، هر لحظه تاخیر بیشتر می تواند ما را در فروش دورتر کند بنابراین در اولویت دوم قرار می‌گیرند.
زرد یعنی کاری برای این فروش تعریف نکرده‌ایم، پس یا فراموش شده و یا اطلاعات فعالیت‌ها را در نرم افزار وارد نکرده‌ایم. این فروش‌ها در اولویت سوم قرار می گیرند.
و در انتها خاکستری یعنی فعالیتی باید برای این فروش انجام شود ولی هنوز موعد مقرر فرا نرسیده است، نتیجه گیری این است که کار تحت کنترل بوده و فعلا لازم نیست تمرکزی بر روی آن داشته باشیم، بنابراین این فروش‌ها در پایین صفحه قرار می‌گیرند.