همگام سازی با سپیدار سیستم

با توجه به نیاز برای یکپارچگی اطلاعات مالی و نیز حذف دوباره کاری‌ها، یکپارچه سازی نرم افزار CRM با نرم افزار مالی شرکت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران برای استفاده از نرم افزار CRM می‌باشد. برای پوشش این دغدغه مجموعه سرونو امکانی را فراهم آورده تا شرکت‌ها بتوانند نرم افزار مالی سپیدار خود را به SarvCRM متصل نمایند، این یکپارچگی میان نرم افزار CRM و سپیدار دو طرفه و بر روی حساب‌ها، محصولات، نمایش موجودی انبار، پیش فاکتورها، فاکتورها می‌باشد.

یکپارچه سازی نرم افزار CRM و نرم افزار مالی

مزایای یکپارچگی نرم افزار CRM و سپیدار چیست؟

  • برای پاسخ به نیازهای عملیاتی و گزارشی لازم است بسیار از اطلاعات هم در نرم افزار CRM و هم در نرم افزار حسابداری سپیدار وارد شوند این یکپارچگی کمک می‌کند تا کاربران مجبور نباشند در دو جای مختلف دیتا وارد کنند و همزمان اطلاعات را در هر دو نرم افزار داشته باشند.
  • با استفاده از این قابلیت کارکنان هر بخش تنها لازم است با یک نرم افزار کار کنند و هم زمان به استفاده از دو نرم افزار مجزا نیازی ندارند.
  • با وجود این‌که بخشی از اطلاعات مانند فاکتورها در بخش مالی ثبت می‌شود، می‌توانید کل سوابق مالی مشتری را در حساب هر مشتری در SarvCRM مشاهده نمایند و گزارش‌های مالی مورد نیاز خود را در SarvCRM تهیه نمایند.
  • انتقال اطلاعات مالی می‌تواند به شما کمک کند که بتوانید گزارش‌های مدیریتی و کامل‌تری از SarvCRM دریافت نمایید که به دقت تصمیم گیری‌های شما بسیار کمک خواهد کرد.