تحلیل گر (گزارشات تحلیلی)

با توجه به نیاز مدیران مبنی بر تحلیل بیشتر داده‌های وارد شده در SarvCRM قابلیتی در نرم افزار ایجاد شده است تا بتوانید بر روی ماژول‌هایی مانند فرصت‌های فروش، پیش فاکتورها، فاکتورها، سرویس‌ها، قراردادها، پرداخت‌ها و … بر اساس داده‌های وارد شده، گزارشات خاص مدیریتی خود را ایجاد کرده و با استفاده از نمودارها و جدول‌هایی که ارائه می‌شود تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ نمایید.

تحلیلگر نرم افزار CRM

از مزایای گزارشات تحلیلی می‌توان به نکات زیر اشاره نمود:

  • به راحتی و بدون دانش فنی می‌توانید گزارش تحلیل مورد نیاز خود را در سیستم ایجاد نمایید.
  • گزارش‌های ساخته شده اطلاعات را به صورت جدولی و یا نمودارهای مختلف به شما نشان خواهند داد.
  • خروجی‌های گرافیکی و جداولی که گزارش‌های تحلیلی در اختیار شما قرار می‌دهند دید کاملی از روندهای بخش‌های مختلف در اختیار شما قرار می‌دهند.
  • روندهایی که در مجموعه خود دارید را راحت‌تر می‌توانید بررسی و تحلیل کرده و تغییرات و تصمیمات خود را بر اساس آن اتخاذ نمایید.
گزارش های تحلیلی SarvCRM