خبر رسانی وظایف به اعضای گروه

اگر کمی آشنایی با نرم افزار های CRM داشته باشید حتما می‌دانید که یکی از قسمت‌های کاربردی در این‌گونه نرم افزار‌ها ایجاد وظیفه و مشخص کردن مسئول برای این وظایف است.
با گذشت زمان و بزرگتر شدن کسب و کارها و ایجاد کارهای گروهی، نیاز جدیدی به وجود آمد که آن تخصیص یک وظیفه به ازای یک گروه است تا تنها یک فرد خاص.
به این ترتیب ما هم لازم دیدیم این نیاز جدید را پاسخ گو باشیم و قابلیت جدیدی به نرم افزار اضافه کردیم.
شما می‌توانید از طریق نوار منو وارد قسمت تقویم شده و وظیفه‌ای جدید ایجاد کنید و این بار علاوه بر انتخاب مسئول گروه مورد نظر خود را نیز انتخاب کنید.

همان‌طور که در شکل زیر پیداست از طریق فیلد اطلاع رسانی به ازای گروه، گروه یا بخشی که مد نظر دارید را انتخاب کرده و وظیفه را به آن‌ها تخصیص دهید.
این وظیفه از دو طریق نوتیفیکیشن در SarvCRM و ایمیل به اطلاع اعضای گروه می‌رسد.