28

آگوست2015
“به گواه آمارها زمانی که مشتری شکایت می کند، مدیران و صاحبان کسب و کار باید بسیار مشتاق و هیجان زده شوند. شکایات مشتری فرصت های جدیدی را برای کسب و کارها بوجود می آورد” زیگ زیگلار   پاسخ گویی به شکایت مشتری برای بسیاری از ما امری ترسناک است اما با گوش ... بیشتر بخوانید
آگوست 28, 2015admin