نتایج پیاده سازی در شرکت هایسنس

مدیر خدمات پس از فروش هایسنس درباره نرم‌افزار SarvCRM چه نظری دارد؟

با اتمام استقرار همزمان برای تمام نمایندگان و دریافت پشتیبانی در مواقع لزوم، توانستیم به سه هدف دستیابیم،

با قابلیت هایی که یکپارچگی سیستم خدمات پس از فروش و سیستم فروش و انبار راهکاران به ما می دهد دقت در ارائه خدمات را افزایش دهیم.

با استفاده از قابلیت های صفحه سرویس تماس (کال سنتر) راحت تر به اطلاعات مورد نیاز از مشتری دسترسی داشته باشیم و با سرعت بیشتری ثبت اطلاعات را انجام دهیم.

و در نهایت به راحتی بتوانیم به گزارش های مورد نیازمان دسترسی داشته باشیم