پیام نوروز مدیر عامل سرونو

ورود به سال 96 برای تیم سرونو هیجانی وصف نشدنی دارد. سال 1395 جهشی بزرگ در راستای اهداف و رسالت های مجموعه سرونو رخ داد و سرمایه گذاری های وسیع ما در حوزه تحول مشتری درنهایت به ثمر نشست و نتایج بسیار ملموسی برای مشتریان و کاربران SarvCRM در پی داشت.
اعتماد کاربران به راهکارهای سرونو و همچنین بازخوردشان نسبت به تغییرات انجام گرفته در نرم افزار موجبات رشد روزافزون قابلیت های این نرم افزار گردید. از سوی دیگر با بزرگتر شدن تیم توسعه سرونو، سرعت این رشد دو برابر گردید و ما توانستیم طبق برنامه زمانبندی شده پیش برویم .
سال 1395 علاوه بر تغییرات در ظاهر نرم افزار، تغییرات زیربنایی هم داشتیم . همچنین افزودن امکانات تکمیلی موجب شد که مشتریان محیط ساده تر را تجربه نمایند و سرعت عمل شان در پیشبرد کارها افزایش یابد.
در این سال گسترش کمی و کیفی مشتریان ما بسیار مشهود بود؛ به گونه ای که ما توانستیم دسته بندی گسترده ای از مشتریان در حوزه ها و صنایع مختلف را با خود همراه نماییم. و ما به موجب این همراهی گرم از صمیم قلب خوشحالیم و به خود می بالیم .
گسترش دنیای دیجیتال موجب تحول مفهوم و معنای ارتباطات در حوزه فضای آنلاین گردیده و برنامه جهانی حوزه مدیریت ارتباط با مشتری، قوی تر و در عین حال ساده تر نمودن طرق ارتباطی می باشد. این رسالت در برنامه ریزی پیش روی تیم سرونو نیز جایی بس ضروری دارد.
در چشم انداز سال 1396، دو مفهوم “تحقیق و توسعه برنامه های مربوط به رسانه ها و شبکه های اجتماعی جهت بهبود تعاملات مشتریان” و “آسانتر نمودن هر چه بیشتر استفاده از نرم افزار (کاربری آسان) ” مد نظر قرار دارد و تمامی توان تیم ما در جهت نیل به این مفاهیم می باشد.
سال نو می شود. زمین نفسی دوباره می کشد. برگ ها به رنگ در می آیند، و دراین رویش سبز، صمیمانه برای شما آرزوی بهترین ها را داریم.
فرهاد بابازاده

دیدگاهتان را بنویسید