مقایسه پکیج ها  • بی نهایت

    ۸۰
    هزار تومان ماهانه برای هر کاربر
    پرداخت سالانه

    ۳۰ روز رایگان

    10 درصد تخفیف به ازای هر 5 کاربر تا سقف 30 درصد

    تمامی امکانات پکیج حرفه ای
    مدیریت حق دسترسی به اطلاعات برای گروه شرکت ها
    گردش کار (Workflow)
    مدیریت تامین کنندگان و سفارشات خرید
    مدیریت قراردادهای فروش و پشتیبانی
    مدیریت پرداخت های مشتریان
    مدیریت موجودی انبار
    اختصاصی سازی فرم های موجود
    امکان استفاده از API
    پورتال مشتریان برای سیستم تیکتینگ و پرداخت آنلاین
    فرایند دریافت تاییدیه (Approval)
    ارتباط با سیستم سپیدار

    فضای ذخیره سازی اطلاعات:

    100 MB به ازای هر کاربر

  • پایه

    ۳۰
    هزار تومان ماهانه برای هر کاربر
    پرداخت سالانه

    ۳۰ روز رایگان

    10 درصد تخفیف به ازای هر 5 کاربر تا سقف 30 درصد

    مدیریت سرنخ های فروش
    مدیریت افراد و شرکت ها
    مدیریت فرصت های فروش
    مدیریت فعالیت ها (وظایف/جلسات/تماس ها)
    مدیریت ارسال SMS، فکس و ایمیل به مشتریان
    گزارش های از پیش طراحی شده
    پشتیبانی از واحدهای پولی متفاوت
    مدیریت فایل ها و اسناد
    ارتباط با Google Calendar
    ارتباط با Google Drive
    ارتباط با Dropbox
    اپلیکیشن موبایل

    فضای ذخیره سازی اطلاعات:

    100 MB به ازای هر کاربر

  • رایگان

    ۰
      تا سقف ۱۰۰۰ رکورد در مجموع

    ۳۰ روز رایگان

    در سرنخ ها، حساب ها، افراد و فرصت ها

    مدیریت سرنخ های فروش
    مدیریت افراد و شرکت ها
    مدیریت فرصت های فروش
    مدیریت فعالیت ها (وظایف/جلسات/تماس ها)
    گزارش های از پیش طراحی شده
    پشتیبانی از واحدهای پولی متفاوت
    مدیریت فایل ها و اسناد
    اپلیکیشن موبایل

    فضای ذخیره سازی اطلاعات:

    500 MB در مجموع

  • حداقل تعداد کاربران برای استفاده از سیستم 3 کاربر می باشد.
  • در زمان استفاده آزمایشی، کاربران به مدت 30 روز از تمامی امکانات پکیج انتخابی خود بصورت رایگان استفاده خواهند کرد.
  • لازم به ذکر است که بهای پکیج ها بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده اند.