نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

به تمامی فناوری ها و فرآیندهایی اتلاق می شود که در سازمان ها و شرکت ها جهت شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتری ها به کار می رود. در تعریف دیگر مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی کسب کار است برای مدیریت مشتریان جهت بهینه ساختن و بالا بردن ارزش کسب وکار و نیز فروش در دراز مدت.
نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری یک سیستم اطلاعاتی یک پارچه است که جهت برنامه ریزی، زمان‌بندی و کنترل فعالیت‌ها در قبل و بعد از فروش کسب و کار و با هدف توانمند سازی مشتریان برای تعامل با شرکت از طریق کانال های متعدد به کار می‌رود. ولی بنا بر آنچه گفته شد باید توجه شود که نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری تمام مدیریت ارتباط با مشتریان نیست.

قبل از تصمیم به استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری به موارد زیر توجه کنید:

  • تعیین نمایید که با استقرار crm چه چالش ها و مشکلاتی در سازمانتان باید رفع گردد و نیز چه تغییرات و یا بهبودهایی باید جهت استفاده درست از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری در فرایندهای تجاری شرکت شما ایجاد شود.
  • برای این استقرار نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری یک مدیر پروژه مشخص نمایید و توجه نمایید که استقرار نرم افزار هم تیم IT و هم تیم های بازاریابی و فروش را درگیر می کند، بنابراین در انتخاب مدیر پروژه دقت کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد اتوماسیون بازاریابی، لطفا از این صفحه بازدید کنید: نرم افزار بازاریابی.
  • به اعضای تیم پیاده سازی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری قدرت اجرایی لازم را بدهید تا آنها بتوانند مسئولیت ها و وظایف خود را کامل انجام دهند.
  • شرکتی را به عنوان همراه برای استقرار نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری انتخاب کنید که در رابطه با امور فرایند کسب و کار در زمینه CRM و نیز مسائل فنی تخصص لازم را داشته باشد.

مزایای استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری:

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری اگر به درستی بکار گرفته شود، می تواند منافع بسیاری برای کسب و کارها در بر داشته باشد. بکار گیری نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری خوب می تواند به معنی فروش بیشتر، سود بیشتر و وفاداری روزافزون مشتریان به کسب و کار باشد. فرای این موارد نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری منافعی دارد که بعضی اوقات دیده نمی‌شود که برخی از آنها در ادامه آورده شده است:

صرفه جویی در زمان تیم فروش

در بخش فروش حجم کاری بسیار زیاد است و این یک واقعیت است. در بخش فروش شما نیز احتمالا زمان زیادی صرف کاغذ بازی می شود به جای اینکه فعالیت‌های سودمند مرتبط بآ فروش انجام شود. نرم افزار CRM می تواند اتلاف زمان ها را بهبود دهد تا افراد زمان بیشتری برای فعالیت های مرتبط با فروش داشته باشند.

ارتباط برقرار کردن میان افراد تیم

در فرایند فروش افراد مختلف سازمان در گیر هستند بنابراین باید آنها بتوانند به راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند وظایفی را انجام دهند و این انجام وظایف را به یکدیگر اطلاع دهند. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری می تواند این برقرار ارتباطات را تسهیل نماید

سازماندهی انجام امور

استفاده ازنرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری موجب می‌شود بتوانید ساده تر امور را سازماندهی کنید. همینطور یک نرم افزار CRM مناسب باعث می‌شود بتوانید موارد مختلف را راحت تر دسته بندی کنید تا در زمان لازم بتوانید ساده تر از آنها استفاده نمایید و نیز کاری از قلم نیافتد.

تسهیل مدیریت فرایند فروش

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری به مدیران نشان می دهد که در قبال هر مشتری چه کارهایی انجام شده، فراند فروش در چه وضعیتی است و چه کارهایی برنامه ریزی شده که انجام شود. بنابراین مدبر با اطلاع کامل از وضعیت فرایند فروش ساده تر می تواند آن را مدیریت نماید.

مدیریت ارائه خدمات پس از فروش

در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری می توان در خواست خدمات مشتریان را ثبت نموده و تا لحظه ارائه خدمات مناسب فرایند را کنترل نمود.