اطلاع رسانی وظایف به صورت همگانی

 

اگر کمی آشنایی با نرم افزار های CRM داشته باشید حتما میدانید که یکی از قسمت های کاربردی در اینگونه نرم افزار ها ایجاد وظیفه و مشخص کردن مسئول برای این وظایف است.

با گذشت زمان و بزرگتر شدن کسب و کار ها و ایجاد کارهای گروهی، نیاز جدیدی بوجود آمد که آن تخصیص یک وظیفه به ازای یک گروه است تا تنها یک فرد خاص.

به این ترتیب ما هم لازم دیدیم این نیاز جدید را پاسخ گو باشیم و قابلیت جدیدی به نرم افزار اضافه کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید