پرداخت ها در SarvCRM

قابلیت جدیدی که به شما معرفی می کنیم ماژول پرداخت هاست.

این قسمت در نرم افزار crm سرو به شما کمک می کند تا بتوانید پرداخت های ورودی و خروجی خود را مدیریت کنید و بتوانید بر اساس آن تصمیمات درست تری در معاملات خود بگیرید.

بر اساس پرداخت های مشتریانتان می توانید در رابطه با ادامه معاملات خود با آنها تصمیم بگیرید هم چنین می توانید سقف اعتباری مناسب به آنها اختصاص داده و در اختیار فروشندگانتان قرار دهید.

دیدگاهتان را بنویسید