پیمانکاری و پروژه ای

نرم افزار CRM در شرکت‌های پیمانکاری و پروژه ای
راهکاری جهت مدیریت پروژه پیش و پس از فروش

فروش بسیاری از کسب‌و‌کارهای کشور در پروژه‌ها معنی پیدا می‌کند، پروژه‌های ساختمانی و یا صنعتی. به عنوان مثال فروش آسانسور، سیستم تهویه یا سرامیک در پروژه‌های ساختمانی و یا فروش لوله یا عایق‌های صنعتی در پروژه‌های صنعتی. این نوع فروش‌ها ویژگی‌های خاص خود را نیز دارند به عنوان مثال در این نوع فروش‌ها ممکن است که یک پروژه فرصت‌های فروش مختلفی داشته باشد و یا این که ذینفعان مختلفی مانند کارفرما، پیمانکار، مهندس مشاور و ناظر در حین پروژه وجود دارد. همچنین شناسایی مکان پروژه از موضوعات با اهمیت دیگر است. در همین راستا سرونو در حال راهکار خاص برای این نوع شرکت‌ها را آماده کرده است.

اگر در کسب و کار خود نشانه‌های زیر را می‌بینید؛

“به نرم افزار CRM نیاز دارید”

  • ذی‌نفعان متنوع در فروش
  • نفرات داخلی گسترده در ارتباط با فروش
  • اهمیت اطلاعات و جزئیات مرتبط با پروژه
  • امکان انجان فروش های متعدد به یک پروژه
  • اهمیت مکان جغرافیایی پروژه و شناسایی پروژه های تکراری

با انتخاب نرم افزار SarvCRM شما ازین پس خواهید توانست:

  • دید جامع از وضعیت و مرحله هر پروژه
  • دید 360 از تمام شرکت های مرتبط در پروژه و نقش آنان
  • امکان مدیریت فعالیت های مرتبط با فروش و گزارش گیری از آن
  • عدم رهایی مشتری با تعریف مراحل فروش و یادآوری ها
  • مدیریت فروش های متعدد به یک پروژه بر اساس مراحل و روندهای تعریف شده

داستان موفقیت مشتریان