تجهیزات پزشکی

نرم افزار CRM در شرکت‌های تجهیزات پزشکی
راهکاری جهت افزایش فروش و خدمات بهتر

در سال‌های اخیر صنعت تجهیزات پزشکی نیز همانند دیگر صنایعﻫﻤﺮاه ﺑﺎ پیشرفت فناوری توسعه یافته و با ارائه محصولات جدید به ارتقا سطح سلامت جامعه کمک کرده است. البته این پیشرفت تنها در ارائه محصولات جدید خلاصه نشده و شرکت‌های پیشرو از فناوری در بهبود فرآیند های داخلی نیز استفاده می‌کنند. همچنین با توجه به افزایش رقابت، اهمیت فرآیندهای ارتباط با مشتری روز به روز در این صنعت افزایش یافته و شرکت‌های که سریع‌تر به نیازهای مشتریان خود پاسخ بدهند پیروز این رقابت خواهند بود.

اگر در کسب و کار خود نشانه‌های زیر را می‌بینید؛

“به نرم افزار CRM نیاز دارید”

 • جزئیات مذاکرات و ارتباط با افراد دقیقی مانند پزشکان
 • سرعت ارائه خدمات و شناسایی قطعات مصرفی دستگاه ها
 • عدم شناسایی میزان رضایت و بیرون رفتن شکایت مشتری
 • سرعت ارائه خدمات و شناسایی قطعاتی در خدمات پس از فروش
 • رضایت سنجی از مشتریان

با انتخاب نرم افزار SarvCRM شما ازین پس خواهید توانست:

 • دید جامع از بازار و مشتریان با امکان ثبت ارتباط متقابل پزشکان، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و آزمایشگاه‌ها
 • برنامه ریزی و مدیریت دوره های تکرار خرید محصولات مصرفی مراکز
 • مدیریت سریال و گارانتی دستگاه های ارائه شده به مشتریان
 • مدیریت فرایند پذیرش یا اعزام نیرو در خدمات پس از فروش
 • مدیریت سرویس های دوره ای دستگاه ها و تجهیزات مشتریان و چک لیست های مربوطه
 • سنجش کیفیت محصولات و خدمات با نظرسنجی  پس از فروش یا خدمات پس از فروش
 • ارائه پورتال به مشتریان به جهت افزایش کارایی و اثربخشی ارتباط با مشتریان

داستان موفقیت مشتریان