یکپارچگی با سپیدار

نرم افزار SarvCRM یکپارچه با سپیدار سیستم همکاران سیستم
راهکاری جهت افزایش جریان کاری سازمان

امروزه بسیاری از کسب و کارها به دنبال کاهش هدر رفت زمان کارشناسان و افزایش جریان کاری در راستای رسیدن به اهداف مهمی چون رضایت مشتریان و کارشناسان خود هستند؛ این دغدغه در موضوع گزارشات نیز وجود دارد چرا که بر اساس آن مسیر کسب و کار مشخص می‌گردد. یکپارچه سازی دو سیستم SarvCRM و سپیدار در رسیدن به این اهداف کمک شایانی می‌کند.

در مبحث یکپارچه سازی “حفاظت از سلامت اطلاعات در سیستم ها” در اولویت قرار دارد و یکپارچگی نرم افزار SarvCRM و نرم افزار سپیدار همکاران سیستم از طریق وب سرویس استاندارد و اختصاصی به صورت رسمی توسط تیم سپیدار توسعه پیدا کرده موجب شده است که درخواست‌ها در زمینه یکپارچه سازی به خوبی انجام و از اطلاعات با امنیت بالا حفاظت شود.

در ویدیو روبرو بیشتر به این موضوع پرداخته ایم. شما را برای کسب هر چه اطلاعات بیشتر به دیدن آن دعوت می‌کنیم.

اگر در کسب و کار خود نشانه‌های زیر را می‌بینید؛

“به نرم افزار CRM نیاز دارید”

  • افزایش نارضایتی کارشناسان فروش به علت عدم دسترسی به اطلاعات محصولات و وصول مطالبات در لحظه
  • دسترسی کارشناسان فروش به تمام اطلاعات سیستم مالی جهت ثبت اسنادی مانند پیشفاکتور
  • هدر رفت زمان کارشناسان فروش و مالی به دلیل ثبت تکراری اطلاعات
  • عدم دسترسی مدیران به اطلاعات فروش (بصورت یکپارچه) و گزارش های مرتبط به آن

با انتخاب نرم افزار SarvCRM شما ازین پس خواهید توانست:

  • اطلاعات یکپارچه در دو سیستم
  • حذف دوباره کاری ها و ثبت اطلاعات تکراری در دو سیستم توسط تیم های کاری فروش و مالی
  • عدم نیاز به دسترسی کارشناسان فروش به سپیدار جهت ثبت پیشفاکتور، موجودی ها و مانده حساب مشتری
  • کاهش چالش های بین دو تیم مالی و فروش
  • امکان گزارش گیری موثق و یکپارچه

داستان موفقیت مشتریان