یکپارچگی با راهکاران و راهکاران ابری

نرم افزار SarvCRM یکپارچه با سیستم راهکاران و راهکاران ابری همکاران سیستم
راهکاری جهت افزایش جریان کاری سازمان

امروزه بسیاری از سازمان های توسعه یافته به دلایل متعددی اعم از افزایش هدر رفت زمان ، پیچییدگی مدیریت و دریافت گزارش‌های قابل اطمینان از عملکرد کارشناسان و … موجب افزایش نارضایتی در داخل سازمان شده است. این موضوع با همراه شدن نارضایتی مشتریان از عدم دسترسی کارشناسان مالی و فروش به اطلاعات مورد نیاز جهت رفع و یا پیشبرد مسائل فی‌مابین با مشتری این نارضایتی را به بیرون از سازمان گسترش داده است.

به صورت خلاصه میتوان گفت دغدغه اصلی مدیران و کارشناسان کسب و کارهای توسعه یافته؛ ایجاد یک جریان کاری پیوسته در سازمان برای ارائه بهتر خدمات به مشتریان خود می‌باشد.

با یکپارچگی نرم افزار SarvCRM و نرم افزار راهکاران و راهکاران ابری همکاران سیستم از طریق وب سرویس استاندارد و اختصاصی گروه همکاران خواهید توانست به بالاترین جریان کاری در سازمان خود برسید و با کاهش دوباره کاری ها به افزایش بهره‌وری سازمان کمک کنید.

اگر در کسب و کار خود نشانه‌های زیر را می‌بینید؛

“به نرم افزار CRM نیاز دارید”

  • افزایش نارضایتی کارشناسان فروش به علت عدم دسترسی به اطلاعات محصولات و وصول مطالبات در لحظه
  • دسترسی کارشناسان فروش به تمام اطلاعات سیستم مالی جهت ثبت اسنادی مانند پیشفاکتور
  • هدر رفت زمان کارشناسان فروش و مالی به دلیل ثبت تکراری اطلاعات
  • عدم دسترسی مدیران به اطلاعات فروش (بصورت یکپارچه) و گزارش های مرتبط به آن

با انتخاب نرم افزار SarvCRM شما ازین پس خواهید توانست:

  • دسترسی آنلاین و سریع کاربران فروش به اطلاعات محصولات مانند موجودی، اعلامیه قیمت ها و سیاست های فروش
  • دسترسی سریع کاربران فروش به اطلاعات مالی/فروش مشتری مانند میزان فروش و برگشت از فروش، میزان بدهکاری یا بستانکاری، سوابق اطلاعات پیش فاکتورها، فاکتورها، حواله های انبار و سریال های فروخته شده به جزییات
  • یکپارچگی اطلاعات بین دو نرم افزار و به دنبال آن جلوگیری از دوباره کاری در ثبت اطلاعات توسط کاربران فروش و مالی به دلیل انتقال اطلاعات بین دو نرم افزار مانند ارسال اطلاعات مشتری و پیش فاکتور به راهکاران و خواندن اطلاعات محصولات، فاکتور، حواله انبار و … از راهکاران
  • تک سیستمی بودن کاربران فروش
  • دسترسی به اطلاعات فروش سازمان و عملکرد کاربران در ماه های مختلف

داستان موفقیت مشتریان