کنفرانس بازاریابی دیجیتالی

در دنیای امروز تمامی جنبه های زندگی و کار افراد مستقیم و غیر مستقیم با دنیای دیجیتال گره خورده و این امر موجب شده مدیران و کارشناسان شرکت ها و سازمان ها از هر فرصتی جهت آشنایی بیشتر و سریع تر با این محصولات استقبال نمایند. در عین حال، مبحث تبلیغات به عنوان بازوی توانمند مدیریتی اکثر سازمان ها و شرکت ها را درگیر نموده است.

این کنفرانس تاکید ویژه ای بر توسعه تبلیغات دیجیتالی هدفمند به منظور پوشش دهی به اهداف تبلیغات شرکت ها و نیز ایجاد بالاترین سطح دسترسی و اعتباردر بازار هدف شرکتها دارد تا بتواند با افزایش اثربخشی کمپین های تبلیغاتی، بهترین نتایج را برای آنها ایجاد نماید و توجه به توسعه دانش کاربردی تبلیغات دیجیتالی و آشناسازی مدیران شرکتها با نحوه برنامه ریزی و اجرای کمپین های تبلیغاتی دیجیتالی هدفمند، مورد توجه عوامل برگزاری کنفرانس تبلیغات دیجیتالی می باشد.  در این کنفرانس سعی خواهیم کرد تا با انتقال دانش تخصصی و کاربردی از طریق سخنرانی مشاوران و مدیران متخصص حوزه تبلیغات و دیجیتال و نیز ارائه تجربیات و نتایج کمپین های موفق دیجیتالی زمینه ای را برای کسب دانش و تجربه برای صاحبان کسب وکار و مدیران بازاریابی و تبلیغات فراهم آوریم.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید