پکیج ها و قیمت های نرم افزار SarvCRM

 • بی نهایت
  30 روز رایگان استفاده نمایید

  75 هزار تومان ماهانه به ازای هر کاربر

  10 درصد تخفیف به ازای هر 5 کاربر تا سقف 30 درصد

  تمامی امکانات پکیج حرفه ای
  اختصاص ممیز برای رسیدن به اهداف CRM در سال اول استفاده
  مدیریت حق دسترسی به اطلاعات برای گروه شرکت ها
  گردش کار (Workflow)
  مدیریت تامین کنندگان و سفارشات خرید
  مدیریت قراردادهای فروش و پشتیبانی
  مدیریت پرداخت های مشتریان
  مدیریت محصولات در هر فرصت فروش
  مدیریت موجودی انبار
  اختصاصی سازی فرم های موجود

  فضای ذخیره سازی اطلاعات:

  100 MB به ازای هر کاربر

 • پایه
  30 روز رایگان استفاده نمایید

  20 هزار تومان ماهانه به ازای هر کاربر

  10 درصد تخفیف به ازای هر 5 کاربر تا سقف 30 درصد

  مدیریت سرنخ های فروش
  مدیریت افراد و شرکت ها
  مدیریت فرصت های فروش
  مدیریت فعالیت ها (وظایف/جلسات/تماس ها)
  مدیریت ارسال SMS، فکس و ایمیل به مشتریان
  گزارش های از پیش طراحی شده
  پشتیبانی از واحدهای پولی متفاوت
  مدیریت فایل ها و اسناد

  فضای ذخیره سازی اطلاعات:

  100 MB به ازای هر کاربر

 • رایگان
  تا سقف 1000 رکورد

  تا سقف مجموعا 1000 رکورد

  در سرنخ ها، حساب ها، افراد و فرصت ها

  مدیریت سرنخ های فروش
  مدیریت افراد و شرکت ها
  مدیریت فرصت های فروش
  مدیریت فعالیت ها (وظایف/جلسات/تماس ها)
  گزارش های از پیش طراحی شده
  پشتیبانی از واحدهای پولی متفاوت
  مدیریت فایل ها و اسناد

  فضای ذخیره سازی اطلاعات:

  500 MB در مجموع

 • حداقل تعداد کاربران برای استفاده از سیستم 3 کاربر می باشد.
 • در زمان استفاده آزمایشی، کاربران به مدت 30 روز از تمامی امکانات پکیج انتخابی خود بصورت رایگان استفاده خواهند کرد.
 • فعالیت های ممیز برای دستیابی مشتریان به اهدافشان از بکارگیری نرم افزار CRM از ابتدای دوره آموزش و پیاده سازی شروع می شود. بنابراین در صورتی که آموزش و پیاده سازی توسط تیم سرونو انجام نشده باشد، امکان ارائه خدمت "اختصاص یک ممیز برای رسیدن به اهداف CRM در یکسال اول استفاده مشتریان جدید" به مشتری میسر نمی باشد.
 • لازم به ذکر است که بهای پکیج ها بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده اند.