پکیج ها و قیمت های نرم افزار SarvCRM • بی نهایت

  ۸۰
  هزار تومان ماهانه برای هر کاربر
  (پرداخت سالانه)

  ۳۰ روز رایگان

  10 درصد تخفیف به ازای هر 5 کاربر تا سقف 30 درصد

  بازاریابی:
  مدیریت سرنخ های فروش:
  مدیریت ارسال و دریافت SMS (یکپارچه با SMS.ir):
  مدیریت ارسال و دریافت فکس (یکپارچه با Fax.ir):
  مدیریت ارسال ایمیل های تبلیغاتی (یکپارچه با Mailerlite):
  مدیریت کمپین های تبلیغاتی:
  فروش:
  مدیریت افراد و شرکت ها:
  مدیریت فرصت های فروش:
  مدیریت محصولات در فرصت های فروش:
  مدیریت چاپ و ارسال پیش فاکتورها:
  مدیریت فاکتورهای مشتریان:
  مدیریت قراردادهای فروش:
  مدیریت پرداخت های مشتریان:
  تعیین اعتبار مشتریان براساس پرداخت های پیشین:
  مدیریت فعالیت ها:
  مدیریت تماس ها، جلسات و وظایف:
  یادآوری انجام فعالیت ها در نرم افزار و از طریق SMS:
  مدیریت فایل های مشتریان :
  مدیریت پروژه ها:
  مدیریت تایم شیت کاربران:
  خدمات پس از فروش:
  مدیریت قراردادهای پشتیبانی و نگهداری:
  مدیریت ارائه سرویس به مشتریان و مدیریت مشکلات محصولات:
  پورتال مشتریان برای سیستم تیکتینگ و پرداخت آنلاین (براساس تعداد مشتریان):
  مدیریت دستگاه ها:
  مدیریت محصولات و تامین کنندگان:
  مدیریت محصولات:
  مدیریت تامین کنندگان و سفارشات خرید:
  مدیریت موجودی انبار محصولات:
  امکانات عمومی:
  کارتابل کاربران با قابلیت اختصاصی سازی هر کاربر:
  پشتیبانی از چند واحد پولی متفاوت:
  ارتباط با Outlook:
  گزارش های از پیش تعریف شده:
  گزارش ساز برای ایجاد گزارش های تکمیلی:
  جریان کار (Workflow):
  مدیریت حق دسترسی به اطلاعات در گروه شرکت ها:
  اختصاصی سازی منو های انتخابی:
  اختصاصی سازی فرم های موجود:
  اپلیکیشن موبایل:
  ارتباط با Google Calendar:
  ارتباط با Google Drive:
  ارتباط با Dropbox:
  ارتباط با Telegram:
  استفاده از API:
  فرایند دریافت تاییدیه (Approval):
  ارتباط با نرم افزار سپیدار:
  ارتباط با نرم افزار راهکاران همکاران سیستم:
  ساخت فرم های جدید برای مدیریت فرایندها:

  فضای ذخیره سازی اطلاعات:

  100 MB به ازای هر کاربر

 • پایه

  ۳۰
  هزار تومان ماهانه برای هر کاربر
  (پرداخت سالانه)

  ۳۰ روز رایگان

  10 درصد تخفیف به ازای هر 5 کاربر تا سقف 30 درصد

  بازاریابی:
  مدیریت سرنخ های فروش:
  مدیریت ارسال و دریافت SMS (یکپارچه با SMS.ir):
  مدیریت ارسال و دریافت فکس (یکپارچه با Fax.ir):
  مدیریت ارسال ایمیل های تبلیغاتی (یکپارچه با Mailerlite):
  مدیریت کمپین های تبلیغاتی:
  فروش:
  مدیریت افراد و شرکت ها:
  مدیریت فرصت های فروش:
  مدیریت محصولات در فرصت های فروش:
  مدیریت چاپ و ارسال پیش فاکتورها:
  مدیریت فاکتورهای مشتریان:
  مدیریت قراردادهای فروش:
  مدیریت پرداخت های مشتریان:
  تعیین اعتبار مشتریان براساس پرداخت های پیشین:
  مدیریت فعالیت ها:
  مدیریت تماس ها، جلسات و وظایف:
  یادآوری انجام فعالیت ها در نرم افزار و از طریق SMS:
  مدیریت فایل های مشتریان :
  مدیریت پروژه ها:
  مدیریت تایم شیت کاربران:
  خدمات پس از فروش:
  مدیریت قراردادهای پشتیبانی و نگهداری:
  مدیریت ارائه سرویس به مشتریان و مدیریت مشکلات محصولات:
  پورتال مشتریان برای سیستم تیکتینگ و پرداخت آنلاین (براساس تعداد مشتریان):
  مدیریت دستگاه ها:
  مدیریت محصولات و تامین کنندگان:
  مدیریت محصولات:
  مدیریت تامین کنندگان و سفارشات خرید:
  مدیریت موجودی انبار محصولات:
  امکانات عمومی:
  کارتابل کاربران با قابلیت اختصاصی سازی هر کاربر:
  پشتیبانی از چند واحد پولی متفاوت:
  ارتباط با Outlook:
  گزارش های از پیش تعریف شده:
  گزارش ساز برای ایجاد گزارش های تکمیلی:
  جریان کار (Workflow):
  مدیریت حق دسترسی به اطلاعات در گروه شرکت ها:
  اختصاصی سازی منو های انتخابی:
  اختصاصی سازی فرم های موجود:
  اپلیکیشن موبایل:
  ارتباط با Google Calendar:
  ارتباط با Google Drive:
  ارتباط با Dropbox:
  ارتباط با Telegram:
  استفاده از API:
  فرایند دریافت تاییدیه (Approval):
  ارتباط با نرم افزار سپیدار:
  ارتباط با نرم افزار راهکاران همکاران سیستم:
  ساخت فرم های جدید برای مدیریت فرایندها:

  فضای ذخیره سازی اطلاعات:

  100 MB به ازای هر کاربر

 • رایگان

  ۰
    تا سقف ۱۰۰۰ رکورد در مجموع

  ۳۰ روز رایگان

  در سرنخ ها، حساب ها، افراد و فرصت های فروش

  بازاریابی:
  مدیریت سرنخ های فروش:
  مدیریت ارسال و دریافت SMS (یکپارچه با SMS.ir):
  مدیریت ارسال و دریافت فکس (یکپارچه با Fax.ir):
  مدیریت ارسال ایمیل های تبلیغاتی (یکپارچه با Mailerlite):
  مدیریت کمپین های تبلیغاتی:
  فروش:
  مدیریت افراد و شرکت ها:
  مدیریت فرصت های فروش:
  مدیریت محصولات در فرصت های فروش:
  مدیریت چاپ و ارسال پیش فاکتورها:
  مدیریت فاکتورهای مشتریان:
  مدیریت قراردادهای فروش:
  مدیریت پرداخت های مشتریان:
  تعیین اعتبار مشتریان براساس پرداخت های پیشین:
  مدیریت فعالیت ها:
  مدیریت تماس ها، جلسات و وظایف:
  یادآوری انجام فعالیت ها در نرم افزار و از طریق SMS:
  مدیریت فایل های مشتریان :
  مدیریت پروژه ها:
  مدیریت تایم شیت کاربران:
  خدمات پس از فروش:
  مدیریت قراردادهای پشتیبانی و نگهداری:
  مدیریت ارائه سرویس به مشتریان و مدیریت مشکلات محصولات:
  پورتال مشتریان برای سیستم تیکتینگ و پرداخت آنلاین (براساس تعداد مشتریان):
  مدیریت دستگاه ها:
  مدیریت محصولات و تامین کنندگان:
  مدیریت محصولات:
  مدیریت تامین کنندگان و سفارشات خرید:
  مدیریت موجودی انبار محصولات:
  امکانات عمومی:
  کارتابل کاربران با قابلیت اختصاصی سازی هر کاربر:
  پشتیبانی از چند واحد پولی متفاوت:
  ارتباط با Outlook:
  گزارش های از پیش تعریف شده:
  گزارش ساز برای ایجاد گزارش های تکمیلی:
  جریان کار (Workflow):
  مدیریت حق دسترسی به اطلاعات در گروه شرکت ها:
  اختصاصی سازی منو های انتخابی:
  اختصاصی سازی فرم های موجود:
  اپلیکیشن موبایل:
  ارتباط با Google Calendar:
  ارتباط با Google Drive:
  ارتباط با Dropbox:
  ارتباط با Telegram:
  استفاده از API:
  فرایند دریافت تاییدیه (Approval):
  ارتباط با نرم افزار سپیدار:
  ارتباط با نرم افزار راهکاران همکاران سیستم:
  ساخت فرم های جدید برای مدیریت فرایندها:
  بازاریابی
  مدیریت سرنخ های فروش
  مدیریت ارسال و دریافت SMS (یکپارچه با SMS.ir)
  مدیریت ارسال و دریافت فکس (یکپارچه با Fax.ir)
  مدیریت ارسال ایمیل های تبلیغاتی (یکپارچه با Mailerlite)
  مدیریت کمپین های تبلیغاتی
  فروش
  مدیریت افراد و شرکت ها
  مدیریت فرصت های فروش
  مدیریت محصولات در فرصت های فروش
  مدیریت چاپ و ارسال پیش فاکتورها
  مدیریت فاکتورهای مشتریان
  مدیریت قراردادهای فروش
  مدیریت پرداخت های مشتریان
  تعیین اعتبار مشتریان براساس پرداخت های پیشین
  مدیریت فعالیت ها
  مدیریت تماس ها، جلسات و وظایف
  یادآوری انجام فعالیت ها در نرم افزار و از طریق SMS
  مدیریت فایل های مشتریان
  مدیریت پروژه ها
  مدیریت تایم شیت کاربران
  خدمات پس از فروش
  مدیریت قراردادهای پشتیبانی و نگهداری
  مدیریت ارائه سرویس به مشتریان و مدیریت مشکلات محصولات
  پورتال مشتریان برای سیستم تیکتینگ و پرداخت آنلاین (براساس تعداد مشتریان)
  مدیریت دستگاه ها
  مدیریت محصولات و تامین کنندگان
  مدیریت محصولات
  مدیریت تامین کنندگان و سفارشات خرید
  مدیریت موجودی انبار محصولات
  امکانات عمومی
  کارتابل کاربران با قابلیت اختصاصی سازی هر کاربر
  پشتیبانی از چند واحد پولی متفاوت
  ارتباط با Outlook
  گزارش های از پیش تعریف شده
  گزارش ساز برای ایجاد گزارش های تکمیلی
  جریان کار (Workflow)
  مدیریت حق دسترسی به اطلاعات در گروه شرکت ها
  اختصاصی سازی منو های انتخابی
  اختصاصی سازی فرم های موجود
  اپلیکیشن موبایل
  ارتباط با Google Calendar
  ارتباط با Google Drive
  ارتباط با Dropbox
  ارتباط با Telegram
  استفاده از API
  فرایند دریافت تاییدیه (Approval)
  ارتباط با نرم افزار سپیدار
  ارتباط با نرم افزار راهکاران همکاران سیستم
  ساخت فرم های جدید برای مدیریت فرایندها

  فضای ذخیره سازی اطلاعات:

  500 MB در مجموع

 • حداقل تعداد کاربران برای استفاده از سیستم 3 کاربر می باشد.
 • در زمان استفاده آزمایشی، کاربران به مدت 30 روز از تمامی امکانات پکیج انتخابی خود بصورت رایگان استفاده خواهند کرد.
 • لازم به ذکر است که لیست قیمت نرم افزار CRM در جدول فوق بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده است.
 • درصورت نیاز به استفاده از خدمات مشاوره تیم فنی سرونو جهت استفاده از API، ارائه خدمات مشاوره فنی شامل هزینه خواهد شد.