پیاده سازی نرم افزار CRM

تیم پیاده سازی SarvCRM براساس نیاز شما از مرحله شناسایی چالش ها و راهکارهای آنها در حوزه CRM تا زمان پیاده سازی کامل و موفق نرم افزار CRM همراه و در کنار شما خواهد بود. برای آگاهی بیشتر از جزئیات مسیر پیاده سازی لطفا جدول زیر را مشاهده نمایید.

 • سازمانی

  جلسات شناسایی نیازمندی ها
  آموزش با توجه به نیازهای سازمان
  ایجاد بدون محدودیت گردش های کاری، قالب های PDF و گزارشات اختصاصی
  ایجاد فرم های اختصاصی
  انجام تنظیمات روندهای فروش (Pipeline)
  راه اندازی پورتال مشتریان
  ممیزی روند ورود اطلاعات در سه ماهه اول
  تهیه مستند استفاده از نرم افزار با توجه به فرآیند های کسب و کار
  یکپارچه سازی با موارد موجود در پکیج پیشرفته و نیز نرم افزارهای سازمانی مورد استفاده سازمان
  تهیه مستند استفاده از نرم افزار با توجه به فرآیند های کسب و کار
  ایجاد ماژول های اختصاصی با توجه به نیاز کسب و کار
  ایجاد گزارشات با استفاده از منابع داده ای مختلف
 • پیشرفته

  شناسایی نیازمندی ها و آموزش حضوری تا سقف 24 ساعت
  آموزش تخصصی برای مدیر سیستم (System Admin)
  ورود اطلاعات اولیه از Excel
  ایجاد گردش های کاری تا سقف 5 عدد
  ایجاد قالب های PDF تا سقف 5 عدد
  تنظیم روند های فروش (Pipeline)
  راه اندازی پورتال مشتریان
  ایجاد فرم های اختصاصی تا سقف 2 فرم
  ممیزی روند ورود اطلاعات در سه ماهه اول
  تهیه مستند استفاده از نرم افزار با توجه به فرآیند های کسب و کار
  یکپارچه سازی با ابزارهای موجود در پکیچ مورد استفاده و نیز سیستم های سپیدار و راهکاران
 • ساده

  شناسایی نیازمندی ها و آموزش حضوری تا سقف 6 ساعت
  آموزش تخصصی برای مدیرسیستم (System Admin)
  ورود اولیه اطلاعات از Excel یکبار در ابتدای دوره
  ایجاد گردش های کاری تا سقف 2 عدد
  استفاده از قالب های PDF از پیش آماده تا سقف 2 عدد
  ممیزی روند ورود اطلاعت در سه ماهه اول و ارائه گزارش از روند ممیزی به مدیران
  یکپارچه سازی با ابزارهای موجود در پکیج مورد استفاده
  استفاده از قالب های PDF از پیش آماده تا سقف 2 عدد
 • سلف سرویس

  شناسایی نیازمندی ها بصورت تلفنی
  ارائه مستندات و ویدئوهای آموزشی

مدت زمان پیاده سازی نرم افزار CRM با توجه به نیازمندی ها و راهکارهای مورد نیاز شرکت ها مشخص خواهد شد و در طول این مدت تیم پیاده سازی SarvCRM نقش مدیرسیستم نرم افزار CRM را در سازمان شما را برعهده خواهد داشت و در پایان دوره پیاده سازی مدیرسیستم معرفی شده از طرف مشتری این نقش را تحویل خواهد گرفت.

درصورتی که تمایل دارید پس از پایان دوره پیاده سازی نیز مجموعه سرونو بعنوان مدیر نرم افزار CRM شما ایفای نقش کند برای اطلاع از خدمات و جزئیات آن لطفا با ما تماس بگیرید.