پیاده سازی نرم افزار CRM

تیم پیاده سازی SarvCRM براساس نیاز شما از مرحله شناسایی چالش‌ها و راهکار‌های آن‌ها در حوزه CRM تا زمان پیاده سازی کامل و موفق نرم افزار CRM همراه و در کنار شما خواهد بود. برای آگاهی بیشتر از جزئیات مسیر پیاده سازی لطفا جدول زیر را مشاهده نمایید.

سلف سرویس( تنها برای 30 روز رایگان )سادهپیشرفتهسازمانی
✔️ شناسایی نیازمندی‌ها به صورت تلفنی
✔️ ارائه مستندات و ویدیو‌های آموزشی
✔️ شناسایی نیازمندی‌ها و آموزش حضوری تا سقف 6 ساعت
✔️ آموزش تخصصی برای مدیرسیستم (System Admin)
✔️ ورود اولیه اطلاعات از Excel یک‌بار در ابتدای دوره
✔️ ایجاد گردش‌های کاری تا سقف 2 عدد
✔️ استفاده از قالب‌های PDF از پیش آماده تا سقف 2 عدد
✔️ ممیزی روند ورود اطلاعت در سه ماهه اول و ارائه
✔️ گزارش از روند ممیزی به مدیران
✔️ یکپارچه سازی با ابزارهای موجود در پکیج مورد استفاده
✔️ شناسایی نیازمندی‌ها و آموزش حضوری تا سقف 24 ساعت
✔️ آموزش تخصصی برای مدیر سیستم (System Admin)
✔️ ورود اطلاعات اولیه از Excel
✔️ ایجاد گردش‌های کاری تا سقف 5 عدد
✔️ ایجاد قالب‌های PDF تا سقف 5 عدد
✔️ تنظیم روند‌های فروش (Pipeline)
✔️ راه اندازی پورتال مشتریان (در صورت خرید مشتری)
✔️ ایجاد فرم‌های اختصاصی تا سقف 2 فرم
✔️ ممیزی روند ورود اطلاعات در سه ماهه اول
✔️ تهیه مستند استفاده از نرم افزار با توجه به فرآیند‌های کسب‌وکار
✔️ یکپارچه سازی با ابزارهای موجود در پکیچ مورد استفاده و نیز سیستم‌های سپیدار و راهکاران
✔️ جلسات شناسایی نیازمندی‌ها
✔️ آموزش با توجه به نیاز‌های سازمان
✔️ ایجاد بدون محدودیت گردش‌های کاری، قالب های PDF و گزارشات اختصاصی
✔️ ایجاد فرم‌های اختصاصی
✔️ انجام تنظیمات روند‌های فروش (Pipeline)
✔️ راه اندازی پورتال مشتریان
✔️ ممیزی روند ورود اطلاعات در سه ماهه اول
✔️ تهیه مستند استفاده از نرم افزار با توجه به فرآیند‌‌های کسب‌و‌کار
✔️ یکپارچه سازی با موارد موجود در پکیج پیشرفته و نیز نرم افزار‌های سازمانی مورد استفاده سازمان
✔️ تهیه مستند استفاده از نرم افزار با توجه به فرآیند‌های کسب‌و‌کار
✔️ ایجاد ماژول‌های اختصاصی با توجه به نیاز کسب‌وکار
✔️ ایجاد گزارشات با استفاده از منابع داده‌ای مختلف