مدیران بشتابید!!!

گزارشات جذاب ترین بخش هر نرم افزار برای مدیران است و در این مقاله می‌خواهیم جدیدترین قابلیت گزارش گیری SarvCRM را معرفی کنیم.

مدیران معمولا بسته به نیازهای متفاوت خود از گزارشات مختلفی در نرم افزار استفاده می‌کنند و با همین رویکرد تا کنون گزارش روزانه SarvCRM، گزارشات عملکرد فروش، فعالیت‌ها و … به نرم افزار اضافه شده و برای پاسخ گویی به نیازهای خاص مدیران ماژول گزارش ساز طراحی شده است.

یکی دیگر از نیازهایی که مدیران در جلسات با ما مطرح می‌کردند امکان اضافه کردن برخی از گزارشات تحلیلی به داشبورد اصلی یا کارتابل بود، مدیران نیاز داشتند  هنگامی که وارد نرم افزار می شوند درهمان صفحه اول گزارشات مورد نظرشان را مشاهده کنند. این امکان هم اکنون میسر شده است و تمامی مدیران استفاده کنند از SarvCRM می‌تواند در صفحه اول از مسیر زیر نمودار‌های مورد نظر خود را به نرم افزار اضافه کنند.

ابتدا بر روی دکمه اضافه کردن دشلت‌های سرو در صفحه اول نرم افزار کلیک می‌کنم:

سپس از تب نمودارها، نمودار مورد نظر خود را به کارتابلمان اضافه می‌کنیم:

بیشتر بخوانید: بهترین نرم افزار crm ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید