SarvCRM در سالی که گذشت

3

تیم سرونو امیدوار است امکاناتی که بر اساس نیازهای شما مشتریان گرامی در سال 94 به این CRM فارسی زبان اضافه شده است در حرکت رو به جلوی کسب و کار شما مفید واقع شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید