آینده رهبری در قرن 21

رزلیند تورس در این ویدئو سه پرسش اساسی مطرح می کند تا بر اساس آن بتوان به پیش بینی تغییر بعدی در الگوی کسب و کار خود پرداخت؛ سه پرسشی که پاسخ به آن ها کارآیی شما را به عنوان رهبر قرن بیست و یکمی تعیین خواهد نمود.

video

بیشتر بخوانید: نرم افزار crm voip

دیدگاهتان را بنویسید