راهنمای استفاده از پورتال مشتریان

کاربران ادمین هر اشتراک به پورتال مشتریان سرونو دسترسی دارند. و می توانند به شکل زیر یک تیکت ایجاد نمایند.
1 – روی آیکن “من” کلیک نمایید.
2 – روی پورتال مشتریان سرونو کلیک نمایید. تا صفحه پورتال مشتریان برای شما باز شود.

ورود به پورتال مشتریان

3 – در صفحه پورتال مشتریان با کلیک بر روی دکمه “تیکت جدید” فرم ایجاد تیکت جدید برای شما باز خواهد شد.

صفحه پورتال مشتریان

4 – با تکمیل فرم زیر تیکت شما ثبت خواهد شد.

ثبت تیکت جدید

همچنین با کلیک بر روی مدیریت تیکت ها در منوی سمت راست صفحه پورتال مشتریان می توانید وضعیت تیکت های خود را مشاهده نمایید.