توضیحاتی پیرامون دوره رایگان 30 روزه

با تکمیل فرم ثبت نام دوره رایگان 30 روزه، حساب کاربری برای مجموعه شما بصورت اتوماتیک ایجاد شده و اطلاعات دسترسی آن به آدرس ایمیلی که در زمان ثبت نام وارد نموده اید ارسال می شود.
پس از ورود به نرم افزار می توانید برای تمامی افرادی که در مجموعه شما لازم است از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری استفاده کنند، کاربر ایجاد نمایید تا تمامی آنها نیز در طول مدت 30 روز دوره آزمایشی بتوانند بکارگیری یک نرم افزار CRM را بصورت واقعی آزمایش کنند.
پس از پایان دوره 30 روزه نیز در صورت تصمیم شما به ادامه استفاده، می توانید وارد دوره اشتراک ماهانه شده و به استفاده خود از SarvCRM ادامه دهید. لازم به ذکر است که اطلاعاتی که در طول دوره 30 روزه آزمایشی در سیستم وارد می نمایید با ادامه استفاده از SarvCRM برای شما قابل استفاده خواهد بود.

30 روز استفاده رایگان از SarvCRM

شما می توانید در یک دوره 30 روزه بصورت واقعی از SarvCRM استفاده نموده و میزان پاسخگویی آن به نیازهای خود را مورد ارزیابی قرار دهید. این دوره به شما کمک می کند سیستمی متناسب با نیازهای خود را انتخاب نمایید.

نشانی

تهران، بلوار آفریقا، خیابان گلگشت، پلاک 8
کدپستی17489-19157

تلفن

Phone: 021- 2201-1585
Fax: 021- 4269-5036

وبسایت

تماس با ما

shadow