یکی از ویژگی­ های جالب وموثر Sarv CRM امکان مدیریت و مشاهده تمام وظایف و تعاملات صورت گرفته مربوطه به هر کدام از ماژول ها (حساب­ ها، سرنخ ها، افراد، فرصت ها) در یک نگاه و به صورت یکپارچه است. به عنوان مثال می­ توانید هرآنچه که در تعامل با سرنخ (فرد، حساب، فرصت) مورد نظر اتفاق افتاده و یا قرار است اتفاق بیفتد را بصورت یکجا و با یک نگاه مشاهده کنید.

acc

از دیگر ویژگی های زیرپنل ها این است که با حرکت موس میتوانید زیرپنل ها را جابجا کنید و آن هایی را که برایتان اولویت دارند بالاتر بیاورید.

از طرفی وقتی از طریق زیرپنل (به طور مثال برای یک حساب) تماس، جلسه، فرصت، فرد و… می زنید قسمت “مرتبط با” به صورت اتوماتیک پر می شود و لازم نیست رکورد را به صورت دستی به حساب مربوطه وصل کنید.