یکی از مزیت های نرم افزارSarvCRM وجود گزارش های پیش فرض است تا به کمک آن بتوانید گزارش های تحلیلی از ماژول های نرم افزار بگیرید.

گزارش های پیش فرض در قسمت های مختلف نرم افزار وجود دارد که لازم است با آن ها آشنا شوید:

1- نمودار ها در قسمت دشلت ها

در صفحه کارتابل، روی قسمت “اضافه کردن دشلت های سرو”کلیک کنید.

report

 

سپس قسمت نمودارها را انتخاب کنید. همانطور که می بینید 12 گزارش مختلف وجود دارد. در ادامه چند گزارش به صورت نمونه توضیح داده می شود.

report1

 

به عنوان مثال نمودار” نرخ تبدیل سرنخ ها” در زیر آمده است. همانطور که مشاهده می کنید در ماه های مختلف تعداد کل سرنخ ها و همچنین سرنخ های تبدیل شده نشان داده شده است. مزیت این گزارش این است که با یک نگاه می توانید وضعیت سرنخ ها را در ماه های مختلف مقایسه کنید.

report2

 

 

نمودار بعدی “فرصت های موفق به تفکیک کاربران” است . شما می توانید از طریق تنظیمات نمودار ( آیکون آچارفرانسه ) کاربران و بازه زمانی مورد نظر را مشخص کنید.

report3

2- گزارش های فروش

از طریق آیکون نمودارها که در شکل زیر نشان داده شده است، گزارش های پیش فرض دیگری را می توانید دریافت کنید . به عنوان نمونه گزارش عملکرد فروش و برترین ها به صورت مختصر توضیح داده می شود.

 

report4

 

 

در قسمت عملکرد فروش می توانید فرصت های جدید، موفق و ناموفق را در بازه های زمانی مختلف مشاهده کنید. همچنین می توانید ببینید بیشترین فرصت های موفق و آخرین فرصت های جدید توسط چه کارشناسانی صورت گرفته است.

report5

 

در قسمت برترین ها، این امکان وجود دارد تا در بازه های زمانی مختلف تعداد رکوردهایی که هر کاربردر ماژول های مختلف ایجاد کرده را مشاهده کنید.

report6

3- گزارش فعالیت ها

با کلیک بر روی ماژول فعالیت ها و انتخاب گزینه “گزارش فعالیت ها”  می توانید گزارش کامل از فعالیت های کاربران در بازه های زمانی مختلف بگیرید.

report7

 

برای اینکار می توانید نوع رکورد را مشخص کنید ( تماس، جلسه ، وظیفه یا همه موارد) (1)

بازه زمانی مورد نظر را مشخص کنید (2)

کاربر مورد نظری که می خواهید گزارشش را ببینید مشخص کنید(3)

 

report8