یکی از مزیت های نرم افزارSarvCRM وجود گزارش های پیش فرض است تا به کمک آن بتوانید گزارش های تحلیلی از ماژول های نرم افزار بگیرید.

گزارش های پیش فرض در قسمت های مختلف نرم افزار وجود دارد که لازم است با آن ها آشنا شوید:

1- نمودار ها در قسمت دشلت ها

در صفحه کارتابل، روی آیکون”اضافه کردن دشلت جدید”کلیک کنید.

report1

سپس قسمت نمودارها را انتخاب کنید. همانطور که می بینید 13 گزارش مختلف وجود دارد. در ادامه چند گزارش به صورت نمونه توضیح داده می شود.

report2

 

به عنوان مثال نمودار” وضعیت سرنخ های تبدیل شده” در زیر آمده است. همانطور که مشاهده می کنید در ماه های مختلف تعداد کل سرنخ ها و همچنین سرنخ های تبدیل شده نشان داده شده است. مزیت این گزارش این است که با یک نگاه می توانید وضعیت سرنخ ها را در ماه های مختلف مقایسه کنید.

 

نمودار بعدی “فرصت های موفق به تفکیک کاربران” است . شما می توانید از طریق تنظیمات نمودار ( آیکون آچارفرانسه ) کاربران و بازه زمانی مورد نظر را مشخص کنید.

report4

2- گزارش های فروش

از طریق آیکون نمودارها که در شکل زیر نشان داده شده است، گزارش های پیش فرض دیگری را می توانید دریافت کنید . چند گزارش به عنوان نمونه  به صورت مختصر توضیح داده می شود.

report5

 

عملکرد فروش

در قسمت عملکرد فروش می توانید فرصت های جدید، موفق و ناموفق را در بازه های زمانی مختلف مشاهده کنید. همچنین می توانید ببینید بیشترین فرصت های موفق و آخرین فرصت های جدید توسط چه کارشناسانی صورت گرفته است.

report6

 

برترین ها:

در قسمت برترین ها، این امکان وجود دارد تا در بازه های زمانی مختلف تعداد رکوردهایی که هر کاربردر ماژول های مختلف ایجاد کرده را مشاهده کنید.

report7

روند کاربر:

در این گزارش می توانید کاربر و بازه زمانی مورد نظر خود را انتخاب کنید و روند وارد کردن اطلاعات را در تمامی ماژول ها مشاهده کنید. .

report8

 

فلش سبز و قرمز هم نشان می دهد میزان وارد کردن اطلاعات در بازه زمانی دوره قبل رو به کاهش یا افزایش بوده است

report9

روند  فاکتور:

در این گزارش می توانید در یک نگاه کلیه فاکتورها را به صورت ماهانه و فصلی در مقایسه با سال گذشته مشاهده کنید.

 

report9

 

3- گزارش فعالیت ها

با کلیک بر روی ماژول فعالیت ها و انتخاب گزینه “گزارش فعالیت ها”  می توانید گزارش کامل از فعالیت های کاربران در بازه های زمانی مختلف بگیرید.

report10

 

برای اینکار می توانید نوع رکورد را مشخص کنید ( تماس، جلسه ، وظیفه یا همه موارد) (1)

کاربر مورد نظری که می خواهید گزارشش را ببینید مشخص کنید(2)

بازه زمانی مورد نظر را مشخص کنید (3)

report11