یکی از راهکارهای دیگر برای تنظیم سطوح دسترسی ، کنترل دسترسی در سطح فیلد است. شما به عنوان مدیر سیستم میتوانید دسترسی کاربران خود را به برخی فیلدها در ماژول های مختلف (مثلا مبلغ فرصت) محدود کنید یا فیلدهای اضافی در ماژول ها را با هدف سازه سازی نرم افزار مخفی کنید. برای اینکار لازم است گام های زیر طی شوند:

ابتدا به قسمت مدیر سیستم بروید

module1

سپس روی  قسمت تنظیمات کاربران گروه ها و امنیتی کلیک کنید.

field1

در نهایت روی گزینه “کنترل دسترسی در سطح فیلد” کلیک کنید.

field2

برای ایجاد محدودیت مورد نظر روی تنطیمات کلیک کرده و روی” ایجاد محدودیت فیلد” کلیک می کنیم.

field3

در مرحله اول همانطور که مشاهده می کنید باید ابتدا مشخص کنید برای چه نقشی و چه ماژولی میخواهید محدودیت ایجاد کنید. فرض کنید که می خواهیم برای کارشناس پشتیبانی مبلغ فرصت را مخفی کنیم.

field4

در مرحله بعدی تمام فیلدهای مربوط به ماژول آورده شده است و شما میتوانید فیلدهای مربوطه را پیدا کنید و همانطور که مشاهده می کنید وضعیت های مختلفی برای هر فیلد می توان  مشخص کرد:

Enable: فعال کردن فیلد

Disable: غیر فعال کردن فیلد

Readonly: غیرقابل ویرایش کردن فیلد

field5