شما به عنوان مدیر سیستم ممکن ست بخواهید دسترسی برخی ماژول ها را جهت ساده سازی نرم افزار برای کاربران خود غیر فعال کنید یا حتی ماژول مورد نیاز خود را فعال کنید. برای این کار لازم است به قسمت تنظیمات ماژول ها رفته و چیدمان ماژول ها را تنظیم کنید.

برای دستیابی به این قسمت گام های زیر را طی کنید:

ابتدا به قسمت مدیر سیستم بروید

module1

 

سپس گزینه تنظیمات شخصی سازی را کلیک کنید.

module2

بعد از آن روی گزینه تنطیمات ماژول ها کلیک می کنیم.

 

module3

 

همانطور که در شکل مشخص است، شما می توانید تنطیمات مربوط به نمایش یا عدم نمایش ماژول ها را با drag  drop انجام دهید.

module4