فرق حساب و فرد  چیست؟

حساب همان طرف حساب شما و مشتری شماست. هنگامی که طرف حساب شما یک شرکت است، معمولا با کارکنان مختلف آن شرکت مانند مدیرعامل، مدیر تدارکات و … ارتباط داریم. این اشخاص در قسمت “فرد” ثبت می شوند . در حقیقت فرد زیر مجموعه حساب است.

فرق سرنخ و حساب چیست؟

سرنخ مشتری بالقوه شماست که اطلاعات زیادی از او ندارید( در حد یک شماره تماس) و باید طی تماس هایی نیاز او را بشناسید. اما حساب یک مرحله بالاتر از سرنخ است یعنی زمانی که نیازهای سرنخ شناسایی شد و حس کردید می توانید شانس فروش داشته باشید و اصطلاحا می خواهید روی سرنخ حساب باز کنید، آن را تبدیل به حساب می کنید.

فرق فرصت و حساب چیست؟

در حساب شما اطلاعات مربوط به مشتری خود و در حقیقت طرف حساب خود را مانند نام مشتری، شماره تلفن، آدرس و… وارد می کنید. اما اطلاعات فروشیکه می توانید داشته باشید را در فرصت وارد می کنید که شامل اطلاعاتی مثل مرحله فروش، مبلغ، زمان فروش و… می شود.