برای اضافه کردن کاربران جدید در نرم افزار SarvCRM مراحل زیر طی می شود:

 

درابتدا به قسمت مدیر سیستم نرم افزار می رویم.

user

 

روی قسمت تنظیمات کاربران و امنیتی کلیک می کنیم.

 

user1

 

بعد از آن روی گزینه مدیریت کاربران کلیک می کنیم.

 

user2

 

روی گزینه تنظیمات کلیک کرده و سپس روی قسمت ایجاد کاربر جدید کلیک میکنیم

 

user3

 

در آخرین مرحله نیز مشخصات مربوطه مانند نام کاربری، رمز عبور، ایمیل و … را وارد می کنیم.

 

user4