همگام سازی نرم افزار CRM با راهکاران و راهکاران ابری

با توجه به نیاز برای یکپارچگی اطلاعات مالی و حذف دوباره کاری‌ها، یکپارچه‌سازی نرم افزار CRM با نرم افزار مالی شرکت یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران برای استفاده از نرم افزار CRM می‌باشد. برای پوشش این دغدغه مجموعه سرونو امکانی را فراهم آورده تا شرکت‌ها بتوانند نرم افزار مالی راهکاران خود را به SarvCRM متصل نمایند، این یکپارچگی میان نرم افزار CRM، راهکاران و راهکاران ابری بر روی حساب‌ها، فرصت‌ها، محصولات، پیش فاکتورها، فاکتورها، حواله انبار (راهکاران)، پرداخت‌ها، مراکز هزینه و … می‌باشد.

مزایای یکپارچگی نرم افزار CRM و راهکاران چیست؟

برای پاسخ به نیازهای عملیاتی و گزارشی لازم است بسیاری از اطلاعات هم در نرم افزار CRM و هم در نرم افزار حسابداری راهکاران و راهکاران ابری وارد شوند این یکپارچگی کمک می‌کند تا کاربران مجبور نباشند در دو جای مختلف دیتا وارد کنند و همزمان اطلاعات را در هر دو نرم افزار داشته باشند.

با استفاده از این قابلیت کارکنان هر بخش تنها لازم است با یک نرم افزار کار کنند و هم زمان به استفاده از دو نرم افزار مجزا نیازی ندارند.

با وجود این‌که بخشی از اطلاعات مانند فاکتورها در بخش مالی ثبت می‌شود، می توانید کل سوابق مالی مشتری را در حساب هر مشتری در SarvCRM مشاهده نمایند و گزارش‌های مالی مورد نیاز خود را در SarvCRM  تهیه نمایند.

انتقال اطلاعات مالی می‌تواند به شما کمک کند که بتوانید گزارش‌های مدیریتی و کامل‌تری از SarvCRM دریافت نمایید که به دقت تصمیم گیری‌های شما بسیار کمک خواهد کرد.