مدیریت قراردادهای پشتیبانی

Sarv CRM دو روش  برای مدیریت مسائل مربوط به مشتریان در اختیار شما قرار می دهد:

  1. توسعه و ایجاد انواع مختلف قرارداد پشتیبانی بر اساس انواع مختلف خدمات ارائه شده و یا محصولات فروخته شده به مشتریان
  2. ارائه یک نوع خدمت یا محصول به تمام مشتریان بدون داشتن قراردادهای پشتیبانی . در این موارد فقط از ماژول سرویس ها برای پشتیبانی مشتری استفاده می شود.

steps

 

مدیریت قراردادهای پشتیبانی:

اولین قدم برای ایجاد یک قرارداد پشتیبانی مشخص کردن نوع قراردادهای پشتیبانی است که می­ خواهید ارائه دهید. به این منظور :

  • از منوی اصلی گزینه “بیشتر” را انتخاب و روی “قراردادهای پشتیبانی” کلیک کنید.
  • بر روی “قراردادهای پشتیبانی” از نوار ماژول ها رفته و “ایجاد قرارداد پشتیبانی” را انتخاب کنید.

contract

فرمی به صورت زیر باز می شود:

contract2

در این قسمت هر نوع قراردادی را بر اساس نیازهای شرکت خود می توانید ایجاد کنید. برای مثال : قراداد برنزی ، نقره ای و طلایی

هر قرارداد باید بر اساس یک معیاری تعریف شود. برای مثال بر اساس واحد ساعت ، روز و یا حوادث رخ داده مشخص می شود.

بر اساس این معیارها مشخص می شود که هر مشتری به چه نحو و میزانی خدمات پشتیبانی دریافت خواهد کرد. برای مثال او مجاز است 12 ساعت پشتیبانی در 6 ماه دریافت کند.

  • پس از آنکه نوع قراردادهای مورد نیاز خود را تعریف کردید وقت آن می رسد که هر کدام از مشتریان (حساب ها ) را به یکی از قراردادهای پشتیبانی متصل کنید. سپس از طریق این ماژول به صورت اتوماتیک قرادادهای پشتیبانی مشتریان کنترل و به روز می شود.

 به روزآوری قراردادهای پشتیبانی:

مشکلات و قراردادهای پشتیبانی با یکدیگر در تعامل هستند و قرارداد پشتیبانی مشتری بر اساس اطلاعات موجود در مشکل ثبت شده به روز می شود.

از راه های زیر می توان قراردادهای پشتیبانی را مدیریت و پیگیری کرد:

  1. گزارش های مربوط به مشکلات – برای مثال تعداد مشکلات باز به ازای هر مشتری
  2. دشلت های مرتبط با مشکلات در صفحه اصلی (خانه)
  3. آگاه ساز ایمیل
  4. از طریق فعال سازی گزینه پیگیری