مفاهیم پایه

modules

  •  سرنخ: سرنخ نماینده شخص و یا شرکتی است که احتمالا به محصولات/خدمات شما علاقه مند است. سرنخ فردی است که شما اطلاعات زیادی در مورد او و یا شرکتش ندارید و به خوبی آنها را نمی­شناسید.
  •  حساب : نشان دهنده یک شرکت، سازمان و یا بخشی از یک شرکت (دپارتمان) است. می­توانید برای مشتریان بالقوه، مشتریان بالفعل، رقبا، تامین کنندگان و هر موجودیتی که با آن در ارتباط هستید یک “حساب” بسازید.
  •  فرد: یک “فرد” شخصی معتبر و شناخته شده در یک “حساب”، که شما مذاکرات فروش را با او پیش برده و در واقع کانال ارتباطی شما با “شرکت” مورد نظر است و یا شخصی است که اطلاعات تماس او برای شما اهمیت دارد.
  • فرصت: یک “فرصت” تمام اطلاعات مربوط به هر معامله، از زمان آغاز مذاکرات فروش تا زمانی که معامله با موفقیت و یا شکست بسته شود را در بردارد. اطلاعاتی مانند اندازه معامله، میزان سودآوری تخمینی معامله و تاریخ اتمام مورد انتظار آن.
  • فعالیت ها: یکی از جنبه های مهم CRM مدیریت و پیگیری فعالیت­های مرتبط با افراد و شرکت­هاست. فعالیت­هایی مانند فرستادن ایمیل، تنظیم تماس­های تلفنی، تنظیم جلسات، ایجاد یادداشت و … به ماژول های اصلی