افراد ارسال شده در تاریخ : " 3 August, 2013 "

افراد یک “فرد” شخصی معتبر و شناخته شده در یک “حساب” است که شما مذاکرات فروش را با او پیش برده و در واقع کانال ارتباطی شما با “شرکت” مورد نظرتان می باشد و یا شخصی است که اطلاعات تماس او برای شما اهمیت دارد. می­ توانید هر “فرد” را به “فرصت” ، “حساب” ، “پیش فاکتور” و … متصل کنید، در نتیجه می­ توان کلیه سوابق روابط متقابل این […]

ارسال شده در تاریخ : " "

حساب چیست؟ حساب در حقیقت همان مشتری یا  طرف حساب شما در فرآیند فروش است. از منظر دیگر “حساب” شخص یا شرکتی که در نهایت شما فاکتور یا قرارداد را به نام او صادر کرده و هزینه را پرداخت می کند. هماهنگونه که ذکر شد حساب می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی  باشد. ایجاد حساب     نشانگر ماوس خود را در نوار ماژول ها روی گزینه حساب ها […]