تنظیمات حساب کاربری ارسال شده در تاریخ : " 21 June, 2017 "

پروفایل شخصی یا ” حساب کاربری” جایی است که تنظیمات مربوط به اطلاعات خود مانند نام کاربری، رمز عبور، ایمیل و تمام چیزهایی که مربوط به پروفایل شماست را میتوان ایجاد کرد. برای این کار به قسمت “حساب کاربری من “می رویم.     سپس گزینه ویرایش را می زنیم.     درقسمت تنظیمات اولیه می توانیم مواردی مانند نام کاربری(1)، نام خانوادگی(2)، عکس کاربر (3)، رمز عبور(4) و ایمیل […]

مدیریت نقش ها ارسال شده در تاریخ : " "

اطلاعات از مهم ترین دارایی های هر شرکت هست. بنابراین بسیار مهم است که تعیین شود هر کس  به چه اطلاعاتی حق دسترسی دارد و تا چه حدی دسترسی دارد.. برای این منظور باید سطوح دسترسی برای افراد تعیین شود. برای تعیین دسترسی باید گام های زیر طی شود: ابتدا به قسمت مدیر سیستم می رویم         سپس روی گزینه تنظیمات کاربران و امنیتی کلیک می کنیم. […]

اضافه کردن کاربر جدید ارسال شده در تاریخ : " 9 April, 2017 "

برای اضافه کردن کاربران جدید در نرم افزار SarvCRM مراحل زیر طی می شود:   درابتدا به قسمت مدیر سیستم نرم افزار می رویم. روی قسمت تنظیمات کاربران و امنیتی کلیک می کنیم.     بعد از آن روی گزینه مدیریت کاربران کلیک می کنیم.   سپس روی قسمت ایجاد کاربر جدید کلیک میکنیم.   در آخرین مرحله نیز مشخصات خواسته شده را پر می کنیم.